Kerstmis is in onze huidige cultuur vooral een gezins- en familiefeest geworden. Een feest van geborgenheid, van geschenken geven en geschenken ontvangen. Een feest van goed eten en drinken. Dat alles heeft zijn waarde, maar het heeft niet veel te maken met de christelijke inhoud van het Kerstfeest.

Alle zeven locaties zetten hun beste beentje voor met Kerstmis om op een inspirerende wijze de geboorte van Jezus Christus onze Heer te vieren. Zowel op Kerstavond als op Eerste Kerstdag zijn er in elke kerk eucharistievieringen. Ook aan de kinderen wordt gedacht.

Sinds de oprichting van onze Parochie Heilige Stefanus is Stephan Beekhuijsen penningmeester. Zijn taak was geen gemakkelijke. Het was vanaf het begin duidelijk dat het heel wat zou kosten om van acht verschillende financiële administraties één geheel te maken. Toch was de praktijk nog weerbastiger dan gedacht en dit vergde veel van alle betrokkenen; de locatiepenningmeesters, maar ook van Stephan.

Jo Lucassen -tot 2 september de drijvende kracht in locatie Betlehem- werd door Burgemeester Bruls in het zonnetje gezet. Het had Zijne Majesteit namelijk behaagd om haar lid te maken in de orde van Oranje-Nassau. In een hartelijke speech beschreef hij Jo ten voeten uit. Dat Jo sprakeloos was door deze eer, maar toch ook het laatste woord nam, maakte het beeld compleet.

De advent is een periode van vasten en bezinning. Dat schiet er met de afronding van het jaar en de voorbereidingen voor kerst weleens bij in. En dat is jammer. Daarom is er vanuit vele organisaties hulp en ondersteuning om de 'most beautiful time of the year' ook spiritueel te beleven.

De pastoraatsgroep heeft naast de zorg voor de dagelijkse pastorale activiteiten dit najaar ook de taak om te komen tot een nieuw pastoraal plan. Volgens hun eigen opdracht gebeurt dat in vele gesprekken met locatieteams en andere groepen binnen de parochie. "We komen als pastoraatsgroep niet met een concept-plan, maar we gaan het met z’n allen schrijven in een sfeer van vertrouwen."