Na 17 jaar stopt pastoor Cyrus van Vught met zijn werkzaamheden in Nijmegen om zijn weg in Duitsland te vervolgen. Zowel bij zijn voorgaan als priester als in zijn persoonlijke en betrokken omgang met jong en oud zullen ongetwijfeld velen zijn geïnspireerd door zijn aanstekelijke geloof, vaak gepaard met nuchterheid en humor. Zo'n afscheid moet gemarkeerd worden.

We hebben allemaal wel het Wereldkampioenschap voetbal gevolgd, ook al deed ons nationale elftal niet mee. Het was meer dan zitten op de reservebank. We waren veroordeeld tot de tribune. Tot een zittende deelname. Maar zitten is dodelijk, net als roken dodelijk is.

Op 24 mei zijn de pastoraatsgroep, het parochiebestuur, het parochieberaad en de locatieteams bij elkaar geweest om te spreken over een nieuw (pastoraal) beleidsplan voor de komende jaren. 

Een jaar geleden was er ook al zo’n bijeenkomst. Daar presenteerden het parochiebestuur en de pastoraatsgroep een concept-plan. Dit is in alle geledingen besproken. In een enquête van de pastoraatsgroep over de weekendvieringen konden zelfs alle parochianen meespreken.

Nu het vertrek van pastoor Cyrus van Vught naderbij komt, heeft de bisschop van Den Bosch een vervangende priester beschikbaar gevonden. In nauw overleg met het parochiebestuur en het bisdom heeft de Gemeenschap Emmanuel, waartoe pastoor Cyrus Van Vught behoort, in de eigen internationale kring gezocht naar een mogelijke opvolger. Deze is gevonden in het bisdom Münster, niet toevallig het bisdom waar pastoor  Cyrus Van Vught naartoe zal gaan.  

In de jaren zeventig maakte Hans deel uit van de communiteit van de Priesters van het Heilig Hart bij De Goede Herder in Neerbosch-Oost. Hij was toen actief als begeleider van scholen op het gebied van catechese voor kleuter- en basisscholen in Nijmegen-West. Later werd hij priester gewijd en werkte hij er ook in het pastoraat.

Sinds kort heeft onze locatie Betlehem geen viering meer op zaterdagavond. Dat is een zichtbaar teken van een veel groter proces van loslaten en hopen op de Heilige Geest.

Het locatieteam onder leiding van Jo Lucassen heeft in een intense brief de ontwikkelingen aan de parochianen van de locatie meegedeeld.

Veel jaren hebben we geprobeerd om in goed verzorgde vieringen samen te komen en aandacht voor elkaar te hebben. Dank zij de belangeloze inzet van veel vrijwilligers is dit, tot op heden, in een goede sfeer,  prima gelukt. Daar mogen we elkaar mee feliciteren. Maar nú......