De verschillende locaties van Parochie Heilige Stefanus staan midden in hun wijk. Dat wordt wel heel duidelijk tijdens de markten die elk jaar worden georganiseerd bij locatie Antonius van Padua in Oost en bij de Agneskerk in Lindenholt. Dan weet iedereen de weg naar de kerk te vinden. Niet voor niets staat boven de deur van de Antonius van Padua: Huis van God én huis van de buurt.

Jo Lucassen van locatie Betlehem herdenkt emeritus pastoor Jan Nass:

Op 2 augustus overleed, op 90-jarige leeftijd, in verzorgingshuis 'De Weegbree' in Wijchen, Emeritus Pastor Jan Nass.
Jarenlang, vanaf 1965, was Pastor Jan Nass priester in de Theresiaparochie in het Waterkwartier in Nijmegen, werd daar Pastoor en ging, in 1988, na de fusie van de drie parochies in Nijmegen Oud-West, verder als Pastoor van de nieuw gevormde Betlehemparochie aan de Tweede Oude Heselaan. Op 1 januari 1997 ging hij met emeritaat.

Na 17 jaar stopt pastoor Cyrus van Vught met zijn werkzaamheden in Nijmegen om zijn weg in Duitsland te vervolgen. Zowel bij zijn voorgaan als priester als in zijn persoonlijke en betrokken omgang met jong en oud zullen ongetwijfeld velen zijn geïnspireerd door zijn aanstekelijke geloof, vaak gepaard met nuchterheid en humor. Zo'n afscheid moet gemarkeerd worden.

We hebben allemaal wel het Wereldkampioenschap voetbal gevolgd, ook al deed ons nationale elftal niet mee. Het was meer dan zitten op de reservebank. We waren veroordeeld tot de tribune. Tot een zittende deelname. Maar zitten is dodelijk, net als roken dodelijk is.

Op 24 mei zijn de pastoraatsgroep, het parochiebestuur, het parochieberaad en de locatieteams bij elkaar geweest om te spreken over een nieuw (pastoraal) beleidsplan voor de komende jaren. 

Een jaar geleden was er ook al zo’n bijeenkomst. Daar presenteerden het parochiebestuur en de pastoraatsgroep een concept-plan. Dit is in alle geledingen besproken. In een enquête van de pastoraatsgroep over de weekendvieringen konden zelfs alle parochianen meespreken.

Nu het vertrek van pastoor Cyrus van Vught naderbij komt, heeft de bisschop van Den Bosch een vervangende priester beschikbaar gevonden. In nauw overleg met het parochiebestuur en het bisdom heeft de Gemeenschap Emmanuel, waartoe pastoor Cyrus Van Vught behoort, in de eigen internationale kring gezocht naar een mogelijke opvolger. Deze is gevonden in het bisdom Münster, niet toevallig het bisdom waar pastoor  Cyrus Van Vught naartoe zal gaan.