In de jaren zeventig maakte Hans deel uit van de communiteit van de Priesters van het Heilig Hart bij De Goede Herder in Neerbosch-Oost. Hij was toen actief als begeleider van scholen op het gebied van catechese voor kleuter- en basisscholen in Nijmegen-West. Later werd hij priester gewijd en werkte hij er ook in het pastoraat.

Sinds kort heeft onze locatie Betlehem geen viering meer op zaterdagavond. Dat is een zichtbaar teken van een veel groter proces van loslaten en hopen op de Heilige Geest.

Het locatieteam onder leiding van Jo Lucassen heeft in een intense brief de ontwikkelingen aan de parochianen van de locatie meegedeeld.

Veel jaren hebben we geprobeerd om in goed verzorgde vieringen samen te komen en aandacht voor elkaar te hebben. Dank zij de belangeloze inzet van veel vrijwilligers is dit, tot op heden, in een goede sfeer,  prima gelukt. Daar mogen we elkaar mee feliciteren. Maar nú......

In het kader van Nijmegen Green Capital zijn er maandelijks uitdagingen. In juni wordt aan iedereen gevraagd om één stuk zwerfvuil op te ruimen en wel op donderdag 21 juni. Locaties Effata, Antonius van Padua en Maria Geboorte sluiten hierbij aan met een zwerfvuilestafette.

Ineens moeten we verder zonder iemand. Het overkomt ons allemaal meerdere keren in ons leven. Als parochie overkomt ons nu dat ook. Onze pastoor Cyrus van Vught gaat per 1 september weg.

Vertrouwde werkrelaties, en ook pastorale relaties, zullen eindigen. Dat roept op tot bezinning en stil te staan door te luisteren naar ons hart. Wat heeft hij voor ons betekend?

Na 17 jaar pastoraal actief geweest te zijn in Nijmegen zal Cyrus van Vught, de eerste pastoor van Parochie Heilige Stefanus, per 1 september 2018 Nederland verlaten.

Hij zal eerst enkele maanden met sabbatsverlof gaan. Als priester van de Gemeenschap Emmanuel krijgt hij daarna een benoeming buiten het bisdom Den Bosch. Hij zal aan de slag gaan in een nieuwe parochie in Münster.

Met Pasen hebben we groots Christus' verrijzenis gevierd. Of eigenlijk... we zijn er nog altijd mee bezig. De Paastijd loopt vijftig dagen door. Aan het einde ervan vinden we Hemelvaart op 10 mei en Pinksteren op 20 mei.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus na zijn verrijzenis naar de hemel is overgegaan.

Pinksteren is tien dagen daarna het feest van de Heilige Geest.

Uiteraard worden deze feesten in onze parochie gevierd.