In het kader van Nijmegen Green Capital zijn er maandelijks uitdagingen. In juni wordt aan iedereen gevraagd om één stuk zwerfvuil op te ruimen en wel op donderdag 21 juni. Locaties Effata, Antonius van Padua en Maria Geboorte sluiten hierbij aan met een zwerfvuilestafette.

Ineens moeten we verder zonder iemand. Het overkomt ons allemaal meerdere keren in ons leven. Als parochie overkomt ons nu dat ook. Onze pastoor Cyrus van Vught gaat per 1 september weg.

Vertrouwde werkrelaties, en ook pastorale relaties, zullen eindigen. Dat roept op tot bezinning en stil te staan door te luisteren naar ons hart. Wat heeft hij voor ons betekend?

Na 17 jaar pastoraal actief geweest te zijn in Nijmegen zal Cyrus van Vught, de eerste pastoor van Parochie Heilige Stefanus, per 1 september 2018 Nederland verlaten.

Hij zal eerst enkele maanden met sabbatsverlof gaan. Als priester van de Gemeenschap Emmanuel krijgt hij daarna een benoeming buiten het bisdom Den Bosch. Hij zal aan de slag gaan in een nieuwe parochie in Münster.

Met Pasen hebben we groots Christus' verrijzenis gevierd. Of eigenlijk... we zijn er nog altijd mee bezig. De Paastijd loopt vijftig dagen door. Aan het einde ervan vinden we Hemelvaart op 10 mei en Pinksteren op 20 mei.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus na zijn verrijzenis naar de hemel is overgegaan.

Pinksteren is tien dagen daarna het feest van de Heilige Geest.

Uiteraard worden deze feesten in onze parochie gevierd.

'We gaan er samen voor' dat is mijn invalshoek om over Pasen te spreken.
Soms gaat het een hele tijd goed in ons leven. Maar dan, opeens, lijkt het of alles instort. Er is ruzie, pijn, tekort.
Toch is er ook ergens nog hoop dat je dit alles te boven kunt komen.

Vraag kerkgangers wanneer het feest van Maria Boodschap wordt gevierd en ze roepen in koor: 25 maart! Dat klopt, behalve als die dag in de Goede Week of het octaaf van Pasen valt. Dan schuift het Mariafeest op. Dat is dit jaar het geval. Daarom wordt Maria Boodschap gevierd op maandag 9 april.