Het ei draagt een symboliek in zich. Een ei heeft een harde schaal, maar binnenin zit leven. Het kuikentje kan er alleen uitkomen door de schaal met zijn snaveltje open te breken.

Het paasei staat symbool voor het graf van Jezus. Nadat Jezus was gestorven, werd Hij in een rotsgraf gelegd. Een grote steen werd voor de ingang geplaatst om het graf af te sluiten. Keihard en onverbrekelijk. Niemand kon erin en al helemaal niemand eruit.

Parochie Heilige Stefanus viert Palmpasen, Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en Pasen. In alle acht locaties gebeurt dat op een eigen wijze, maar altijd vanuit dat ene katholieke geloof: Jezus' dood en verrijzenis zijn van grote betekenis. Voor iedere christen, voor iedere mens, hier en nu, in Nijmegen.

Waar en wanneer deze vieringen gehouden worden?

Mijn collega’s van De Goede Herder en ik kiezen dit jaar 'We gaan er samen voor' als invalshoek om over Pasen te spreken.
Soms gaat het een hele tijd goed in ons leven. Maar dan, opeens, lijkt het of alles instort. Er is ruzie, pijn, tekort.
Toch is er ook ergens nog hoop dat je dit alles te boven kunt komen.

Afgelopen weekend werd in locatie Betlehem een brief van het locatieteam bekendgemaakt, met een confronterende mededeling:

Veel jaren hebben we geprobeerd om in goed verzorgde vieringen samen te komen en aandacht voor elkaar te hebben. Dank zij de belangenloze inzet van veel vrijwilligers is dit, tot op heden, in een goede sfeer,  prima gelukt. Daar mogen we elkaar mee feliciteren.
Maar nú......

Dit jaar maken we, in de Stefanusparochie, weer palmpaasstokken met de kinderen. Ook de ouders zijn hierbij van harte welkom. We beginnen de middag met het verhaal van Jezus die de poorten van de stad Jeruzalem binnenkomt op een ezeltje. Het wordt een leuke middag. De kinderen van groep 7 en 8 kunnen, in plaats van een palmpaasstok, ook een paaskaars maken. Alle kinderen die op de basisschool zitten, zijn van harte welkom.

Op zondag 11 februari is in een feestelijke viering herdacht dat 25 jaar geleden de Agneskerk werd gewijd.

In deze feestelijke viering gingen bisschop De Korte, pastoor Van Vught en pater Sleddens O.S.A. voor. Pater Sleddens is lange tijd pastoor geweest van parochie Lindenholt en was dat ook ten tijde van de bouw van de kerk. Tot op de dag van vandaag gaat hij voor in vieringen.

Na de viering heeft de gemeenschap van de Agneskerk met belangstellenden van de hele parochie elkaar ontmoet in het daartoe speciaal ontworpen middenplein van de kerk. Onder het genot van huisgemaakt gebak en de bekende Vietnamese loempia’s werd nagesproken over de voorbije vijfentwintig jaar en vooruitgeblikt op de toekomst.