Na alle feesten is het gunstig wat 'eet-'ponden, kwijt te raken. De sportscholen komen met aanbiedingen en in de reclamebladen rollen de aanbiedingen van diëten over elkaar. We worden helemaal ondersteund in onze goede voornemens!

Een vastenkuur, in combinatie met bewegen belooft een grote innerlijke schoonmaak. Vasten en veertigdagentijd zijn lang een ingeburgerd begrip geweest in onze samenleving. Na de uitbundigheid van Carnaval komt de tijd van naar binnen keren. Je komt herboren uit de vastentijd!

Naast de vertrouwde vieringen en ontmoetingsmomenten van locatie Betlehem heeft een nieuwe projectgroep enkele activiteiten gepland.

Zo begint op woensdag 21 februari een leesgroep.
Onder leiding van Karina Aarts worden de oren gespitst om de oeroude woorden uit de Bijbel - die soms stil aanwezig zijn - te gaan verstaan, en te gaan horen wat ze ons nu in deze tijd te zeggen kunnen hebben.
Samen lezen, gezamenlijke stilte-meditatie en samen naar elkaar luisteren.

Ook is er een initiatief voor het houden van een avondgebed.

Op de eerste dag van de Veertigdagentijd ontvangt de katholiek een askruisje op het hoofd. Daarbij zegt de voorganger: Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren of Bekeer u en leef volgens het Evangelie.

In Parochie Heilige Stefanus houdt elke locatie een viering met asoplegging.

Aller ogen zijn gericht op Pyeongchang. Behaalt Sven Kramer nu wél goud op de tien kilometer? Blijft hij in de juiste baan? Of maakt hij een uitglijder? We willen winnen. Al is bij de Olympische Spelen meedoen eigenlijk het belangrijkste. En kijk eens naar de verbroedering tussen Noord- en Zuid-Koreanen. Dat is toch al winst?

We kennen in Nederland veel uitdrukkingen. Een ervan is: de donkere dagen voor Kerstmis. Tja denk je dan, het zal wel. In november- en decemberdagen worden de momenten dat het licht is steeds korter. We naderen het punt waarop de zon het verste weg staat van het noorderlijk halfrond. Zo’n beetje rond Kerstmis draait dat punt om en gaan we weer naar meer zonuren per dag.

In 1993 kreeg Nijmegen een nieuwe kerk. Op 7 februari wijdde de toenmalige bisschop van Den Bosch, mgr. Ter Schure, de Agneskerk in Lindenholt. Op die dag is er ook een koker met daarin alle namen van de parochianen in 1993 ingemetseld onder een al eerder door mgr. Bluyssen aangebrachte steen.

Op zondag 11 februari wordt dit jubileum gevierd met een bijzondere mis met de huidige bisschop, mgr. De Korte, en pastoor Van Vught.