Op zaterdag 3 september organiseert het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) het evenement Tussen Katholieke Kunst & Kitsch. Geïnteresseerden kunnen die middag tussen 12:00 en 16:00 op de Radboud Universiteit (Erasmuslaan 36) achter de historische of materiële waarde van hun zelf meegebrachte prentjes, gedenkboeken, devotionalia of relikwieën komen.

Op zondag 21 augustus 2016 komt mgr. Gerard de Korte naar onze parochie. U bent van harte uitgenodigd.

De Vierdaagse is het grootste evenement van Nijmegen. Daarom organiseren wij op donderdagavond 21 juli voor de 16de keer de Vierdaagse-actie 'You will never walk alone' in en rondom de kerk in de Molenstraat: mensen uitnodigen een kaarsje aan te steken in de kerk, mooie muziek en tijd om stil bij de Heer te verblijven. Hierbij hebben wij uw hulp nodig!

Online vieringen bijwonen en twitteren over de preek. Kerken en informatiepunten die de hele dag open zijn voor bezinning en ontmoeting. Jeugd die bij ons aansluiting vindt. Een bruisend bolwerk op het gebied van diaconie. Actieve vrijwilligers. Een divers aanbod aan vieringen en andere activiteiten voor parochianen en stad. Zouden we er als parochie zo voor staan in 2025?

Op 19 juni ontvingen negen jongeren het Vormsel. Bekijk hier een fotoverslag.

Tijdens zijn verblijf in Heumensoord vond Salim Bittar (32, electrotechnicus) aansluiting bij onze parochie. Zelf is hij een Syrische Christen. Salim heeft inmiddels zijn status gekregen en is op zoek naar woonruimte. Hij zit nu tijdelijk in een AZC in Breda maar wil graag in Nijmegen komen wonen. Wie weet of heeft een woning voor hem?