Drie dorpen

De drie dorpen, die samen het Schependom vormden — Hees, Neerbosch en Hatert — behoorden in de middeleeuwen tot de parochie van de Sint-Stevenskerk binnen de Nijmeegse stadsmuren. Toch hadden de inwoners ervan ook toen al hun eigen kerkjes en kerkhoven, en daaraan was zeker in latere tijd een geestelijke verbonden, die geregeld een eenvoudige eredienst verzorgde, hun doden begroef en misschien ook hun kinderen doopte. Zowel in Hees als in Neerbosch kan men deze middeleeuwse kerkjes nog heden bewonderen. Het ene ligt midden in de oude, thans verdwenen dorpskern van Hees op het terrein van het voormalige kerkhof. Het dateert uit het midden van de 16de eeuw, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door bominslag zwaar beschadigd maar al spoedig daarna geheel gerestaureerd. Aan de Dorpsstraat in Neerbosch bevindt zich nog het 14de-eeuwse pseudo-basiliekje met zijn toren uit 1438, dat eertijds evenals de huidige parochiekerk was toegewijd aan de H. Antonius-abt. Beide fraaie kerkjes werden, toen in 1591 het Protestantisme in Nijmegen ging overheersen, onteigend en zijn tegenwoordig in gebruik bij de Nederlandse Hervormde Kerk.

 

Pastorie

De pastorie is gelegen aan de Dennenstraat 121, naast het kerkgebouw. Op de benedenverdieping heeft de locatie een aantal ruimtes in gebruik voor ontvangst en zijn er de werkkamer voor de pastoor en de mensen die de parochie met administratie en andere activiteiten ondersteunen.

Kamerverhuur

Alle ruimtes die de parochie niet gebruikt zijn als kamerverhuur (12 wooneenheden) in gebruik.

Bewoners krijgen een huurcontract, hebben een eigen kamer met sanitaire voorzieningen en delen de huishoudelijke ruimtes per verdieping. Zij dienen zich te houden zich aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement en is een huismeester beschikbaar.
Informatie over de voorwaarden om als huurder in aanmerking te komen krijgt u via de beheerder: KBS Vastgoedbeheer 0247370289 of via e-mail; info@kbsvastgoedbeheer.nl