Over ons

Als geloofsgemeenschap staat onze deur open voor alle mensen binnen en buiten onze parochiegrens. Onze gemeenschap wordt gevormd door een veelkleurige verzameling mensen met een diversiteit aan geloofsbelevingen. Wat ons bindt, is dat we samen ons geestelijk leven verdiepen en verrijken. Dat doen we met elkaar, maar ook in woord en daad voor de mensen om ons heen.

Hieronder treft u een overzicht van zaken waarvoor u bij ons terecht kunt. Twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent of komt uw vraag op deze website niet aan bod? Neemt u dan vooral contact met ons op.

U kunt bij ons o.a. terecht voor:
• Vieringen en liturgie
• Speciale vieringen van levensmomenten, zoals een huwelijk of begrafenis
• Speciale vieringen van sacramenten, zoals doop, communie, vormsel en ziekenzalving
• Contact met een pastor voor een persoonlijk gesprek of het sacrament van verzoening
• Ziekenbezoek
• Diaconie en deelname van de parochie aan wijkactiviteiten
• Symposia, lezingen en concerten