Over ons

De rooms-Katholieke Parochie Heilige Stefanus is opgericht in 2014 en bestaat uit zeven kerken in Nijmegen.

Als geloofsgemeenschap staat onze deur open voor alle mensen binnen en buiten onze parochiegrens. Onze gemeenschap wordt gevormd door een veelkleurige verzameling mensen met een diversiteit aan geloofsbelevingen. Wat ons bindt, is dat we samen ons geestelijk leven verdiepen en verrijken. Dat doen we met elkaar, maar ook in woord en daad voor de mensen om ons heen.

Hieronder treft u een overzicht van zaken waarvoor u bij ons terecht kunt. Twijfelt u of u bij ons aan het juiste adres bent of komt uw vraag op deze website niet aan bod? Neemt u dan vooral contact met ons op.

U kunt bij ons o.a. terecht voor:
• Vieringen en liturgie
• Speciale vieringen van levensmomenten, zoals een huwelijk of begrafenis
• Speciale vieringen van sacramenten, zoals doop, communie, vormsel en ziekenzalving
• Contact met een pastor voor een persoonlijk gesprek of het sacrament van verzoening
• Ziekenbezoek
• Diaconie en deelname van de parochie aan wijkactiviteiten
• Symposia, lezingen en concerten

 

Organisatie

De organisatie van de parochie wordt gedragen door diverse overlegorganen. Per locatie is er een locatieteam. Op centraal niveau zijn er het parochiebestuur, de pastoraatsgroep en het parochieberaad (met een adviserende rol voor bestuur en pastoraat). 

Bekijk hier het huidige beleidsplan. Er is een nieuw beleidsplan in ontwikkeling.

Locatieteams

Kijk voor de leden van de locatieteams bij de verschillende locaties, in de bovenste menubalk.

Bestuur

Kimman 1

Eduard Kimman sj.
Voorzitter / Pastoor

jeroenmiltenburg vierkant

Jeroen Miltenburg

Portretfoto MB1239

Mark Buck
Vice-voorzitter

 

Jan Willem van de Velden

Jan Willem van der Velden
Secretaris

roland van der pluym1293

Roland van der Pluym
Penningmeester

Foto Hiske

Hiske Gude
Bestuurslid Communicatie