Door het vertrek van vice-voorzitter Bas Bongers en de invulling van de vacature van penningmeester (die ad interim werd ingevuld door Paul Zoete) is het locatieteam vanaf november 2016 als volgt bemand:

Hans van Zonneveld, Voorzitter a.i.
Helmie Kayser, Secretaris
Hans van Haaren, Penningmeester
Aloys Graven, Lid
Rommie Terpstra, Lid
Thijs Schamp, Lid

Om een nog betere afspiegeling van onze geloofsgemeenschap te krijgen, maar vooral in het kader van “vele handen maken licht werk”, willen we graag nóg een teamlid toevoegen. Wie heeft er interesse?