De organisatie van de parochie wordt gedragen door diverse overlegorganen. Per locatie is er een locatieteam. Op centraal niveau zijn er het parochiebestuur, de pastoraatsgroep en het parochieberaad (met een adviserende rol voor bestuur en pastoraat). 

Bekijk hier het beleidsplan voor de periode 2015 - 2018.

Bestuur

 • Pastoor Cyrus van Vught (voorzitter)
 • Stephan Beekhuijsen (financiën)
 • Wim Stolwijk (gebouwen)
 • Paul de Kerf (secretaris)
 • Fons Plasschaert (vice-voorzitter)
 • Frits Hendriks (communicatie)

Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Trudy Spanjers - Bakkers.

Pastoraatsgroep

 • Pastoor Cyrus van Vught (voorzitter)
 • Pastor Eduard Kimman S.J
 • Pastor Harm Eskes pr.
 • Pastor Kees van Gorp scj
 • Pastoraal werker Hans Hamers
 • Theo Hendriks 
 • René Klaassen
 • Pastoraal assistent Bettineke van der Werf

Parochieberaad

 • Aloys Graven (De Goede Herder)
 • Theo Hendriks (De Goede Herder)
 • Corné van Iersel (Antonius van Padua)
 • Ans Lansink (Petrus Canisiuskerk)
 • Jos Blom (Betlehem)
 • Herman Meekes (Agneskerk - Lindenholt)
 • Jeroen Ruijs (Maria Geboortekerk)
 • Joyce Nissen (Effata - Dominicuskerk)
 • Marij de Rooij (Antonius van Padua)
 • Agnes van Swaay (Agneskerk - Lindenholt)
 • Koos Wilke (Effata - Dominicuskerk)
 • Jan Jacques (Antonius Abt)

Aan het parochieberaad nemen ook de pastoor, de vicevoorzitter en secretaris van het bestuur en de leden van de pastoraatsgroep deel.

Locatieteams

Klik voor de leden van de locatieteams op de buttons in de bovenste menubalk. Zo komt u op de websites van de locaties.