Overweging van Ineke van Cuijk OP.

Lezingen: Maleachi 3, 19-20a   Lucas 21, 5-19.

Thema: HOUD JE VAST.

Misschien kijkt u naar het tv-programma RAMPJAAR 1672 – bij verschillende beelden, schilderijen en verhalen heb ik de indruk dat men ook toen allerlei apocalyptische visioenen moet hebben gehad van de Eindtijd. Ramp op ramp….volgde en een ieder was redeloos, radeloos en reddeloos. En vandaag horen wij in de lezingen over de dag die ‘wortel noch tak’ overlaat.  

Overweging van pastor Hans Hamers, o.p.

Lezingen: Wijsheid 4, 7-15; en Johannes 11, 17-27.

Thema: ALLERZIELEN.

KLIK HIER OM HET GELUIDSBESTAND TE BELUISTEREN.

 

  

Overweging van Wim Rigters.                                

Lezingen: Openbaring 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12

 ALLERHEILIGEN.

Allerheiligen: “Verplichte feestdag” en “Hoogfeest” zegt het ‘Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie’. We vieren vandaag Alle Heiligen. 

Dit boek, “De Heiligen” ‘bespreekt meer dan 9000 heiligen en zaligen, maar het kan geen aanspraak maken op volledigheid’ zegt de samensteller aan het begin. Dat kan ook niet. Hebt u wel eens gehoord van de H.Ursula van Keulen, ook wel bekend als ‘de Heilige Ursula en de elfduizend maagden’?  Ik wel, toevallig, omdat de “Nieuwe Kerk” aan de markt van mijn geboortestad Delft – de 2e oudste kerk van stad – ooit gewijd was aan hen. Hun verhaal berust op een legende en bij het aantal kun je ook een vraagteken zetten, want de Romeinse cijfers “XI M” kan ook staan voor 11 ‘martyres’, martelaren – en dat scheelt dan zo’n 10.989 heiligen – niet voor dit boek want daarin worden ze allemaal samen maar één keer genoemd en behalve Ursula hebben de overige 11.000 ook geen naam.

Overweging van Hans Hamers OP.

Lezingen: Exodus 17, 8-13; en Lucas 18, 1-8.

 Thema: Om gezien te worden.   

 KLIK HIER OM DE OVERWEGING TE BELUISTEREN.

 NB DIT IS EEN GESPROKEN BESTAND OM NAAR TE LUISTEREN.

 

Overweging van Ineke van Cuijk OP.

Lezingen: 2 Koningen 5, 14-17; en Lucas 17, 11-19.

Thema: Zie je het ook?

Het gebeurt niet vaak dat de twee Bijbellezingen van de zondag zo naadloos in elkaar passen. Het lijkt heel eenvoudig – zowel in het Boek Koningen als in het Evangelie gaat het om genezing van mensen. Zowel Naäman als de mannen in het verhaal van Lucas worden genezen. Iedereen blij. Er is alle reden tot dankbaarheid. 

In het Evangelie hoorden wij dat er tien mensen Jezus aanroepen. En dat zal zeker niet zachtzinnig gebeurd zijn. ‘Ze bleven op grote afstand staan, en riepen luidkeels: Jezus, meester, ontferm U over ons’. Een noodkreet, een schreeuw om hulp. Wellicht kent u het schilderij van Edvard Munch  ‘De schreeuw’. Op dat schilderij (er zijn meerdere versies) staat iemand afgebeeld, die wanhopig schreeuwt. Je ziet de pijn en de wanhoop. Het zou kunnen dat deze mannen ook zo staan te roepen en te schreeuwen. Want je zult maar, in die tijd, melaats zijn.

Overweging van Dries van den Akker S.J.

Lezingen: Handselingen 19, 1-6; en Markus 1, 1-11.

Thema: ---- een wens vervuld ----  

De laatste woorden van het evangelieverhaal zullen straks ook van toepassing zijn, wanneer wij Fu Qi gaan dopen: ‘Jij bent mijn veelgeliefde dochter.’

Als je een geschikt verhaal zoekt in de Bijbel bij gelegenheid van een doop, ligt het voor de hand dat je uitkomt bij het verhaal van Jezus’ doop zelf door Johannes de Doper. Maar er zitten toch twee merkwaardige tegenstrijdigheden in dit verhaal. Dat hebt u ongetwijfeld zelf ook al opgemerkt.

Woestijn en rivier

Overweging van Hans Hamers O.P.

Lezingen: 1 Timotheus 6, 11-16; en Lucas 16, 19-31.

Thema: VREDESWEEK EN EFFATADAG.

KLIK HIER OM NAAR DE OVERWEGING TE LUISTEREN.

         

NB DE OVERWEGING IS WEERGEGEVEN IN EEN GELUIDSBESTAND

      OM NAAR TE LUISTEEREN.