Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jesaja 62, 1-5, en Joh. 2, 1-12.

Thema: " ..Met God meewerken ..."

O, dat verhaal van de  bruilof tin Kana.. 

voor mij……..wanneer BEN je  er  voor e ander

O, alleen al.. als  je in je leven iemand mag tegenkomen die voor jou open staat,

die  jou aanvoelt, die voor    jou doet wat  hi jof  zij kan...

Het gaat niet alleen om de seksualiteit

al  kan dit  OOK heel goed doen

maar  wat hebben die  twee….Die  met  elkaar  verder gaan..aan elkaar

Overweging van Wim Rigters.

Jes.42,1-7 en Luc. 3,15-18.21-22 (Vert. Naardense Bijbel)

Thema: Adem die ons leven doet.

In het oecumenisch tijdschrift ‘Open Deur’ las ik eens onder de titel “Fragmenten uit het dagboek van een christen” het volgende – er stond bij: gebaseerd op de catechetische lessen van Cyrillus, bisschop van Jeruzalen uit de 4e eeuw:

“Een voor één gingen we het water van het doopbassin in, zoals eens de Gezalfde zijn graf in werd gedragen. De bisschop vroeg ieder op de man af: “geloof je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?”  En iedereen gaf  op zijn beurt het antwoord van de geloofsbelijdenis. In het water dook iedereen driemaal onder en weer op, driemaal, om gekruisigd, gestorven en opgestaan met de Gezalfde, op de derde dag op nieuw te gaan leven.

Overweging van Ed Metz o.f.m.

Jesaja 52, 7-10; en  Johannes 1, 1-18..

Kerstmis: "God gebeurt".

Niet te geloven is een God, die ver weg is in de hemel, gezeten op een troon, die zijn zoon naar de wereld zendt – dat vieren we met Kerstmis – en die na 33 jaar in de wereld, terugkeert naar de Vader. 

Het blijft een God die ver van ons afstaat. 

Het thema van deze viering is: God gebeurt.

Door de menswording staat God dicht bij ons.

Overweging van Wim Rigters.

Micha 5, 1-4, en Lucas 1, 39-55.

Centraal thema van de adventperiode: “Wegbereider zijn”.

Vierde Advent.

Twee vrouwen in verwachting: de vreugde om wat gaat gebeuren; de onzekerheid om wat kan gebeuren.

11 december, Straatsburg, een terroristische aanslag: de vader van de dader ging zelf naar de politie om zijn zoon, zijn kind, aan te geven. Wat een verschrikkelijke gang, wat een tragiek en wat een moed!

Dinsdagavond op TV: ‘Het mooiste meisje van de klas’; iedereen gaf haar een droomtoekomst: ze vònd de prins van haar dromen en trouwde, kreeg twee gezonde kinderen; het derde kindje bleek na korte tijd een progressieve spierziekte te hebben; haar prins over leed 41 jaar jong. Nu heeft ze een nieuwe relatie en 5 kinderen er bij . . .  levensmoed!

Vandaag twee vrouwen in verwachting, kunnen hun geluk niet op en delen dat met elkaar, maar wij weten de afloop: zo’n 30 jaar later worden hun beider zonen vermoord omwille van hun idealen.

Overweging van Jan van der Wal.

Sef. 3, 14-20, en Lucas 3, 10-18.

Centraal thema van de adventperiode: “Wegbereider zijn”.

Thema van de zondag: "Het licht toelaten ....".

Derde Advent.

Tijdens een bezoek aan het museum van schone kunsten in Lyon stuitte ik ooit op een schilderij waarop Christus, de wan in de hand, vanuit de hemel terugkeert om het kaf van het koren te scheiden. Beneden op aarde staan verschrikte heiligen, waar vooral Franciscus en Dominicus opvallen omdat zij in hun armbewegingen trachten dit uur der wrake te verhoeden, door de Christus te bewegen af te zien van het oordeel.

Overweging van Hans Hamers.

Philippenzen 1: 3-11; Psalm 126-1; en Lucas 3:1.

Centraal thema van de adventperiode: “Wegbereider zijn”.

Thema van de zondag: "Onderscheiden en doen".

Tweede Advent.

Als iets niet gaat zoals we het willen, dan hebben we geleerd om te gaan zoeken naar de oorzaak? Waarom lukt of gebeurt het niet? Zo gaan om we met vrijwel alle grotere en kleinere problemen van alledag. Dit is een manier van rationeel denken en het heeft ons in de westerse wereld geen windeieren gelegd! We varen er wel bij!

Maar niet in alle situaties die ons overkomen biedt zo’n rationele benadering soelaas. Vooral als het leven zelf, het bestaan zelf, in het geding is, in existentiële zin, waarbij de grond en de zin van een mensenleven dreigt weg te glijden. Dan kan bijvoorbeeld bidden ineens heel belangrijk worden. “In nood leert men bidden”, is een bekend gezegde. Dat wel een heel andere een dan rationeel probleemoplosbenadering. Want als die uitgeput is we weten niet meer wat we moeten doen, wat houdt ons dan op de been?!

Overweging van Frits Muller.

Gelezen: Paus Franciscus uit “Laudato si”, en Lucas 21, 25-28, en 34-36.

Centraal thema van de adventperiode: “Wegbereider zijn”.

Thema van de zondag: Vervul de belofte!

Eerste Advent.

   Zaterdagochtend om 2 minuten voor 12 luidde in Nederland op ruim 300 plaatsen de noodklok;  de noodklok voor het klimaat. 

Ook de klok van onze Dominicuskerk werd geluid. 

Aan de oproep van Greenpeace om aandacht te vragen voor de klimaatconferentie die morgen in Katowice in Polen begint, is massaal gehoor gegeven. 

De noodzaak van vergaande aanpassing van de manier waarop wij met moeder aarde omgaan is evident en vindt zo breed erkenning!