Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jesaja 50, 4-9a, en Marcus 8, 27-35.

Thema: "Wie zeggen jullie dat ik ben ....?"

En wat gebeurt er ook ?  Als je Jezus meer leert kennen ..

.. de leerlingen die met hem meetrokken 

..….. zo geraakt door wat ie zei en wat ie deed ..

En al die mensen ..

.. als ze horen dat Jezus in hun dorp, in hun stad komt ..

.. met zijn allen gaan ze er op af

en brengen zieken mee, 

die graag door Jezus genezen zouden willen worden.

Overweging van Frits Muller. 

Jes.35, 1-7 en Marcus 7, 31-37.

Kom adem ons open ... 

 Gisteren, 8 september, beste mensen, was de dag van het hoogfeest van Maria-geboorte, zoals de kerk dat kent. 

We zullen daar aan het eind van de viering bij stilstaan door de bloemen die voor het altaar staan naar het Maria-altaar te brengen waar de kaarsen al branden. 

Dank, als steeds aan de bloemsiergroep voor de wekelijkse zorg er aandacht hiervoor.

Vandaag vieren we bij wijze van spreken – de naamdag van onze parochie, herstel, van onze geloofsgemeenschap in onze Dominicuskerk: Effata – Ga open!  

Overweging van Peter Nissen.

1 Kor. 13,1-8 en Lucas 12,22-34

Vijftigjarig huwelijk Rudie en Willy Luiken,

Kunt u het zich nog herinneren: het interview van Godfried Bomans met de honderdjarige? Het verscheen voor het eerst in 1946, al meer dan zeventig jaar geleden, in het weekblad Elsevier, maar het was nog steeds een succesnummer in de jaren zestig. Ik heb het als kind door Bomans zien voorlezen op televisie, en u misschien ook. 

Bomans stelt de honderdjarige de voor de hand liggende vraag: 

“hoe bent u zo oud geworden?”. 

“Het ging vanzelf,” antwoordt de jubilaris dan, “elk jaar word je een jaar ouder, dat ligt in de natuur der dingen.”

Overweging van Joost Koopmans o.s.a.

1 Kon. 19, 4-8 en Joh. 6, 41- 51

Profeten zijn vurige, onverschrokken mensen, die durven zeggen waar het op aankomt.

Mensen zoals M.L. King, Ghandi, of vandaag de dag de bisschoppen van Nicaragua die het verzet tegen president Ortega omdat hij de mensenrechten schendt. 

In de bvijbel komen wij de profeet Elia tegen die dwars tegen zijn volk ingaat, de koning en de koningin voorop , omdat ze op twee gedachten hinken: ze willen God dienen, maar ook de afgod Baäl. 

Maar hoe hard hij ook roept, hoe onverschrokken hij ook lijkt, er wordt niet naar hem geluisterd en hij ziet geen resultaat.

Overweging van Jan van der Wal.

II Koningen 4, 42-44, en Johannes 6, 1-15.

Thema: Overvloed.

Tijdens een studiereis die ik vorig jaar organiseerde voor de katholieke beroepsvereniging waar ik bestuurslid van ben, bezochten wij Ravenna, Noord-Italië. In een van die oude bijzantijnse kerken is boven het altaar een mozaïek van de wonderbare broodvermenigvuldiging aangebracht. 

Als je echter goed naar die afbeelding kijkt, zie je dat Jezus geen vijf broden deelt, maar vier. De vraag is: waar is dat vijfde brood? Bestaat er soms een tekst waarin er slechts vier broden worden beschreven? Of was er geen ruimte voor het vijfde brood, en heeft de kunstenaar zijn vrijheid genomen?

Het evangelie-verhaal dat we zojuist gehoord hebben, vat het wonder van de Eucharistie samen. Er zijn boekenkasten vol geschreven over de eucharistie, hier lezen wij het begin van het oude ritueel. Is dit verhaal nu een weergave van een scène uit dat wonderlijke leven van Jezus en zijn gezellen, om indruk te maken op de wonderbare kracht van Jezus? 

Overweging van Wim Rigters

 Jeremia 23-1-6 en Marcus 6,30-34

Thema: Adem en briesje en stilte en aandacht

“Wees hier opnieuw verbeeldingskracht” zongen we in het openingslied. De lezingen van vandaag helpen daar wel bij: ik was op vakantie in Frankrijk met een collega en we bevonden ons op één van de causes: uitgestrekte hoogvlaktes. Het was warm. Er liep een grote kudde schapen te grazen – de herder zat op zijn paard, nee, làg achterover op zijn paard te slapen, en naast hem op de grond zat zijn hond, die ons in de gaten hield.

Het was een beeld dat ik niet gauw vergeet – ik was toen zelf herder van een parochie, en dit beeld sprak me wel aan.

Zo’n 26 eeuwen geleden sprak Jeremia namens God de herders van zijn tijd aan: ‘Wee de herders, door wie de schapen van mijn kudde omkomen en verloren lopen’. 

Hij had het toen over ‘de groten der aarde’ die toen wel wat kleiner was, de leiders van het volk: ‘Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven’ . . . . . .

Overweging van Gerard Verwoerd, c.m.

Amos 7, 12-16a, en Marcus 6, 7-13.

Thema: Wat maak je mee als je met Jezus meewerkt ....

Laatst vertelde ik mijn oude buurvrouw 

over wat de profeet Amos meemaakte ..

..in zijn tijd bestond het joodse land weer uit twee gedeelten ..

.. Juda met de stad Jerusalem en de tempel des Heren ..

..en Israel met de stad Beth-el  waar nu ook een heiligdom was.