Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jeremia 31, 31-34 en Johannes 12, 20-33.

Thema: Verbonden met anderen ...

het “wonder” van .. een nieuw verbond ..
het oude lukte alsmaar niet
en nu .. een nieuw initiatief ..
geen wet geschreven op een stenen tafel
… zoals dat gebeurde bij het Oude Verbond
maar .. in het binnenste, in het hart van .. allerlei mensen,
een nieuwe band/nieuwe verbondenheid met anderen ..
bij groot en bij klein ..

Overweging van Hans Hamers.

2 Kronieken 36, 14-23 en Johannes 3, 14-21.

Thema: Keren naar het licht.

Het is vandaag zondag Laetare: de vreugde van de herkenning van de eerste lichtstralen, jawel, de lente, maar natuurlijk ook het vooruitzien naar het Paasfeest. Het beeld en ook subthema van vandaag is “keren naar het licht”. Bij dat beeld denk ik aan de eerste lentezon, als je zomaar even naar buiten loopt om de warmte te voelen van de zonnestralen. De zon trekt jou, en jij keert je naar de zon. Eenmaal die warmte gevoeld, is het goed. Even alleen die nieuwe warmte om je heen, die een winterlang weg was.

In de eerste lezing wordt in een notedop verteld dat het joodse volk zich van het verbond met God niets meer aantrekt. In godsdienstig opzicht: misdragende priesters, profeten die bespot worden en bovendien van het gegeven land wordt meer genomen dan God heeft toegestaan. Ziet u de overeenkomst met deze tijd waarin we de aarde uitputten? Doen wij ook zoiets niet? Enfin, het joodse volk, vooral de elite, werd in ballingschap gevoerd. Na 70 jaren liet Kores, de nieuwe koning van Perzië, het volk gaan. God heeft hem daartoe aangezet. In die 70 jaren kan het land herstellen van de roofbouw. En zo komt het joodse volk voor het uitgeruste land te staan. Zoals Mozes, zoals te zien is op de frontpagina van het liturgieboekje.

Overweging van Frits Muller.

Ex. 20, 1-17, en Joh. 2, 13-22.

Thema: Verbond .... kom aan het licht.

Beste mensen, naar aanleiding van de beide lezingen presenteer ik u een paar momenten uit de turbulente weken die achter ons liggen:

  • Een beschouwing van James Kennedy in dagblad Trouw naar aanleiding van het overlijden van Ruud Lubbers met als titel: “Afscheid van Lubbers markeert het verval van de christelijke politiek”. Kennedy schrijft over Lubbers’ “Werdegang” van gecharmeerdheid van de ideeën van het meer radicale christendom van de PPR naar een schijnbare overgave aan het neoliberalisme waarin weinig christelijks meer te herkennen viel. Niettemin had Lubbers grote moeite met het kernwapenvraagstuk en zagen we na zijn terugtreden een anders maatschappelijk betrokken Lubbers.
  • Ten tweede: het 75-jarig jubileum van datzelfde dagblad waarvan de hoofdredacteur de klassiek christelijke waarden als inspiratiebron noemt: barmhartigheid, solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap. Dit in navolging van de oprichter van dit blad, Siewert Bruins Slot, die ooit het doen van barmhartigheid als onderscheidend kenmerk van een christelijke krant noemde.
  • Ten derde: een serieuze plaagstoot bij het maken van afwegingen voor vakantieplannen die veel mensen in deze tijd van het jaar maken: “daar sta je straks dan in de vertrekhal van Schiphol, jij met je zonnepanelen en je biologische komkommer”!
  • En tot slot trakteerde moeder natuur ons afgelopen week op een forse koude-periode, enkele weken nadat besloten werd de gaskraan tot onder het benodigde minimum terugdraaien. Duidelijk wordt daarmee dat wijzelf het niet voor het zeggen hebben en onze manier met omgaan met de schepping een bedenkelijke is. Gelukkig geeft de bloemsiergroep ons hoop gezien.....

Wat heeft deze opsomming nu te maken met de lezingen van vandaag?

Ik denk: Alles!

Overweging van René Klaassen.

Genesis 9, 8-15 en Marcus 9, 2-10.

Thema: Loslaten en thuiskomen.

In de geschiedenis van de bijbel liggen deze beide verhalen mijlenver uiteen, 4000 jaar in de tijd. Het eerste is een verhaal uit het boek Genesis, er had moeten staan hoofdstuk 22 ; 1-18 het allereerste boek van de bijbel en in het tweede geval is de lezing uit het boek van Marcus, algemeen aangenomen de eerste evangelist, die schrijft zo rond et jaar 60 / 70 en dat is 30 of 40 jaar na jezus’ dood.

Het gaat in beide gevallen om gebeurtenissen die zich afspelen op een berg. In de eerste lezing gaat het om de berg Moria. Dicht bij Jeruzalem. Maar juist dit Abraham verhaal heeft eerder de berg de ligging van Jeruzalem bepaald dan omgekeerd. Abraham is uiteindelijk begraven op die berg Moria en zo werd die berg ook de plaats waar Salomo het huis voor God bouwde, de tempel. En dat heeft weer Jeruzalem gemaakt tot wat het is.

Maar we dwalen af …...

Overweging van Wim Rigters.

Leviticus 13, 1-2.45-46 en Marcus 1, 40-45.

Het was tijdens een wandeling door het park bij ons in de buurt – de grote vijver lag al bedekt met een dun laagje ijs – aan de rand van de vijver waren drie schooljongens – hun fietsen met schooltassen stonden erbij – bezig met grote takken het ijs kqpot te maken en ik werd innerlijk boos. Ik liep op hen af en vroeg: ‘houden jullie van schaatsen?’ Eentje niet, de andere twee wel. ‘Dan vind ik het wel stom van jullie dat je het ijs nu kapot maakt’. ‘Maar dat doen we niet; er ligt een glijbaan in het water en die proberen we eruit te halen’. Ik liep boos verder, steeds bozer op mezelf en ik hoor u al denken: moest dat nou zó? ‘Dom’ was beter geweest dan ‘stom’ en misschien bedoelden ze ’t wel goed . . . . . dom van mij!

Het evangelieverhaal van vandaag verteld ook over mensen die flink in de fout gaan: de melaatse zat goed fout toen hij naar Jezus kwam; het was een melaatse streng verboden om contact te zoeken met andere, gezonde mensen. Maar Jezus zat evenzeer fout; hij stak zijn hand uit en raakte hem aan, en dat is het domste wat je als gezonde mens kunt doen; het is vragen om ongelukken.

Overweging van Jan van der Wal.

Deuteronomium 18, 15-20, en Marcus 1, 21-28.

Thema: Een nieuwe leer, met groot gezag.

Het Christendom is in onze wereld ongekend populair: met name op continenten waar de bewoners laat in de geschiedenis van het christendom kennis maakten met de persoon en de zending van Jezus, is een ontwikkeling gaande van massale bekering tot het christelijk geloof.

De blijde boodschap blijkt nog steeds aan te slaan bij mensen die een grote behoefte hebben aan bevrijding en verlossing. Daar kunnen vele oorzaken voor zijn: mensen die geen voldoening meer hebben in de consumptiemaatschappij, die materieel welzijn tevergeefs najoegen om te beseffen dat dit niet gelukkig maakte. Zij zoeken geestelijke doelen en hebben de steun van een gemeenschap nodig om mens te zijn, weer mens te worden.

Overweging van Hans Hamers.

1 Sam 3, 3b-10, 19, en Joh 1, 35-42

Thema: Je diepste verlangen.

Dit is mijn eerste viering dit jaar, waarin ik aangesteld ben als pastor, dus ook mijn eerste overweging als zodanig. Het thema vandaag is ‘Je diepste verlangen’. Juist dit thema, ‘diepste verlangen’, komt dicht bij mezelf. Dat geeft me de gelegenheid om u iets te vertellen wat mij, als uw nieuw aangestelde pastor, beweegt. Ik denk dat u dat wel mag weten, ook misschien wel recht op heeft. De schriftteksten van deze zondag bieden een goede gelegenheid hiervoor. Deze overweging is daarom een persoonlijke reflectie aan de hand van thema en schriftteksten. Dat wijkt af van wat we gewoon zijn.

‘Zoeken jullie iets?’ vraagt Jezus. In deze vertaling komt het niet zo tot uitdrukking maar Jezus vraagt naar wat ten diepste leeft bij de leerlingen. Toen ik me dat realiseerde, dacht ik direct terug aan zo’n veertien jaar geleden. Toen werd mij ook ongeveer dezelfde vraag gesteld. Dat was in een loopbaancounselingstraject. Ik was vastgelopen in mijn werk en wist “zo kan en wil ik niet verder”. Als antwoord op de vraag naar wat ik werkelijk zocht in mijn werk, dus ten diepste, wat ik écht zou willen, moest ik een tekening maken. Dat ging redelijk snel, ik weet niet precies waarom. Die tekening heb jarenlang bewaard, en nu voor u meegenomen. Het is, denk ik, moeilijk te zien voor u. Ik heb een toen een herder/pastor/voorganger getekend, in een gebedsmantel, met daarachter grote handen, en lichtstralen vanaf de vingertoppen naar boven. Onderaan heb ik twee grote ogen getekend die de wereld inkijken. Nu ik die ogen terugzie, denk ik ook, ‘hoe Dominicaans wil je het hebben’. Ik kon toen niet bedenken dat ik bijna veertien jaar later professie zou doen als lekendominicaan. Deze tekening heeft echt jaren onaangeroerd in de map gezeten, en maar af en toe moest ik er aan terugdenken. Tegen het einde van dat loopbaancounselingstraject heb ik het roer wat betreft werk omgegooid en ik ben van de ene op de andere dag theologie gaan studeren. Nu ik daar op terugkijk, die loopbaancounseler was een gelovige gereformeerde man, denk ik: heeft God zich kenbaar gemaakt in die gesprekken door mij te vragen wat ik ten diepste wil? Ik durf hier niet direct volmondig ‘ja’ op te zeggen, maar neig er wel naar.