Overweging van Wim Rigters.

5 e zondag van Pasen

‘Laat uw hart niet geschokt zijn . . . .

in het huis van mijn Vader zijn vele verblijven’

De evangelielezing op deze zondag wordt vaak bij een uitvaart gelezen. Het zijn woorden van troost: ben maar niet bang. Er is een toekomst en er is plaats genoeg. Tegelijk geeft de tekst ruimte aan vragen. Hoe zit dat met leven na de dood. Is er wel leven, is er wel een hemel, en hoe moeten we daar komen? Thomas verwoordt wat veel mensen denken. Het antwoord van Jezus is heel stellig: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” en “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen”.

Johannes 14,1-12 Laat uw hart niet geschokt zijn; vertrouwt op God en vertrouwt ook op mij; in het huis van mijn Vader zijn vele verblijven; maar als het niet zo was, zou ik u dan zeggen ‘ik ga vooruit om u een plaats te bereiden’? - als ik vooruit gegaan ben en u een plaats heb bereid kom ik weer en zal u bij mij opnemen, opdat daar waar ík ben ook gíj zijt. En waar ík heen ga, daarheen weet ge de wegTomas zegt tot hem: heer, we weten niet waar u heen gaat, hoe weten we de weg? Jezus zegt tot hem: ík ben de weg, en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij; als ge mij hebt leren kennen kunt ge ook weten wie mijn Vader is; van nu af kent ge hem en hebt ge hem gezien! Filippus zegt tot hem: heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg! Jezus zegt tot hem: zo lange tijd ben ik bij u en toch heb je me niet leren kennen, Filippus? - wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! - hoe kun jíj zeggen ‘toon ons de Vader’? - gelóóf je niet dat ík één ben met de Vader en dat de Vader één is met mij? - de dingen die ík u zeg spreek ik niet vanuit mijzelf, maar de Vader die in mij verblijft doet zijn werken! - gelooft het van mij dat ík één ben met de Vader en dat de Vader één is met mij; maar zo niet, gelooft deze dingen vanwege de werken! - amen, amen, ik zeg u: wie in mij gelooft, - de werken die ík doe zal ook hij doen, ja grotere dan deze zal hij doen, - omdat ík vooruit ga naar de Vader(vert. Naardense Bijbel) Zondag 7 mei 2017 overleed Omèr Gielliet, oud-pastoor van Breskens. Als kunstenaar gaf hij zijn priesterschap een extra dimensie. Hij kapte beelden uit hout dat hij aangespoeld vond langs de kust of van forse boomstammen die hij van her en der kreeg. Hij zou deze zondag 92 jaar geworden zijn. Hij was een schepper. De bijbelse verhalen bracht hij tot leven door zijn beelden en de heerlijke verhalen die hij erbij vertelde.

Voor de Lucaskerk in Den Bosch zochten we naar een nieuw Lucasbeeld. Iemand was ooit in Breskens geweest en vertelde van de pastoor-beeldhouwer. We zijn bij hem op bezoek gegaan. Hij wilde wel een beeld voor ons snijden. Uiteindelijk heeft de kunstenaar van een boomstam een grote esculaap gemaakt (Lucas is de patroon van de artsen) met een slang die eromheen kronkelt. En daartussen kapte hij allerlei afbeeldingen uit het Lucasevangelie.

Omèr Gielliet kwam zelf naar Den Bosch om erover te vertellen en hij nam Cisko Osmanovski mee. Die had hem geholpen. Jezus’ uitspraak: “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen” bracht Omèr Gielliet letterlijk in praktijk. Hij ving in zijn huis uitgeprocedeerde vluchtelingen op, was als een vader en een moeder voor hen. Zij kregen eten en onderdak en ze hielpen hem mee bij het zwaardere kapwerk. Cisko was zo’n vluchteling, uit Macedonië, een moslim.

Omèr liet hem een bijbelse tekst op het beeld uitkappen. En die mocht hij ook voorlezen in de kerk. “De Geest van JHWH rust op mij. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden . . . . om verdrukten in vrijheid te laten gaan . . . “. Het was muisstil.

“God weet, het komt goed:

een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst.”

 

 
 

Het is onzin

zegt het verstand

Het is wat het is

zegt de liefde

Het is ongeluk

zegt de berekening

Het is alleen maar verdriet

zegt de angst

Het is uitzichtloos

zegt het inzicht

Het is wat het is

zegt de liefde

Het is belachelijk

zegt de trots

Het is lichtzinnigheid

zegt de voorzichtigheid

Het is onmogelijk

zegt de ervaring

Het is wat het is

zegt de liefde

 

Erich Fried (1921-1988)