Overweging van Ed Metz o.f.m.

Jesaja 52, 7-10; en  Johannes 1, 1-18..

Kerstmis: "God gebeurt".

Niet te geloven is een God, die ver weg is in de hemel, gezeten op een troon, die zijn zoon naar de wereld zendt – dat vieren we met Kerstmis – en die na 33 jaar in de wereld, terugkeert naar de Vader. 

Het blijft een God die ver van ons afstaat. 

Het thema van deze viering is: God gebeurt.

Door de menswording staat God dicht bij ons.

Hij laat ons zien dat hij scherp aanwezig is in de wereld,oOok vandaag in 2018.

Dat hij deelheeft aan ons leven van elke dag.

Dat Hij licht is en bron van ons bestaan…

Het woord is vlees geworden.

God laat zijn aanwezigheid zien, woont te midden van ons.

Hij is bron van leven en bestaan.

En zonder God doen wij niets.

Daarom is Kerst in de eerste plaats een feest van dankbaarheid.

Dankbaarheid om het leven, om alles wat er is, om alle vormen van bestaan.

En ook in het lijden in het leven van ieder van ons is God aanwezig

Met zijn liefde, zijn barmhartigheid.

Hij is licht, hoewel we vaak in duisternis leven,

Als we dieper graven in de kern van ons leven, in de geschiedenis, ontdekken we licht, toekomst, vrede. Ontdekken we dat de goedheid groter is dan de ellende, dan  het kwaad.

Met Kerstmis willen we dankbaar zijn voor deze God die zo dicht bij mensen is

Desondanks zijn er twijfels bij alles wat er gebeurt in ons persoonlijke leven.

Ik had een tante die jarenlang ziek op bed lag en als je vroeg hoe het met haar ging dan zei zij: ik ben er nog, ik ben er nog, ik mag nog leven, ik mag het tot het einde volhouden, ik mag uitzien naar een betere toekomst. 

Zo is God aanwezig en dichtbij ons, in ieder van ons. 

Hij is ook aanwezig in de schepping, Hij ondersteunt de schepping God gaat door met de schepping. Hij is altijd scheppend bezig, dat laat Jezus ons zien in zijn menswording.

In de seizoenen, hoewel we misschien altijd meer willen hebben, we willen het altijd beter hebben, maar God is aanwezig in de schepping Een Franciscaan, die leefde in de tijd van H. Dominicus zei: we kunnen in de schepping sporen zien van hoop. We zien dat God hier aanwezig is, dan moet je wel kijken met liefde, met geloof, biddend, het stil maken in jezelf, dan kun je in de schepping sporen ontdekken van de liefde , van de barmhartigheid van God. God is aanwezig 

Ik denk af en toe bij dat topoverleg over he klimaat: de machtigen van de aarde hebben geen oplossing of willen geen oplossing. En op zo’n moment moeten we naar onze eigen kleine levens. God heeft zich klein gemaakt in de menswording. Misschien ligt de klimaatoplossing niet in de grote dingen maar n de kleine, de manier waarop je omgaat met de dagelijkse dingen, met je eigen leven.

God is dichtbij, ook in de kerk, ook waar de schandalen zijn, waar soms een machtsstrijd is, ook in de kerk die teveel op zichzelf gericht is en niet naar  buiten, waar een gebrek aan priesters is. God is aanwezig. 

Maar in de kerk zie je dat pas als de mensen zelf het heft in handen nemen, weer geloofsgemeenschap vormen en iets nieuws, dan wordt het weer kerk van Jezus Christus, die geen macht heeft, die misschien arm is. Een kerk waarin God weer mens mag worden. Met liefde , met barmhartigheid aanwezig is. 

God is dichtbij, dat is de grote boodschap van Kerstmis, wij worden uitgenodigd. Om te leven in dankbaarheid, want heel ons leven, alles wat gebeurt, alles wat bestaat heeft met God te maken. Dat wil niet zeggen dat God het kwaad wil, het eens is met natuurrampen, maar God is er wel.  

 En Hij nodigt ons uit om in stilte dieper te kijken naar ons leven, hoe God daar aanwezig is, hoe Hij gebeurt in ons leven, hoe hij in ieder van ons aanwezig is. Hij zit niet in de hemel om te kijken naar hoe wij… 

Hij is middenin ons leven aanwezig, gebeurt onder ons, in onze geschiedenis, in ons leven in onze kerk. Denken we daar in stilte een ogenblik over na….