Overweging van Hans Hamers.

Philippenzen 1: 3-11; Psalm 126-1; en Lucas 3:1.

Centraal thema van de adventperiode: “Wegbereider zijn”.

Thema van de zondag: "Onderscheiden en doen".

Tweede Advent.

Als iets niet gaat zoals we het willen, dan hebben we geleerd om te gaan zoeken naar de oorzaak? Waarom lukt of gebeurt het niet? Zo gaan om we met vrijwel alle grotere en kleinere problemen van alledag. Dit is een manier van rationeel denken en het heeft ons in de westerse wereld geen windeieren gelegd! We varen er wel bij!

Maar niet in alle situaties die ons overkomen biedt zo’n rationele benadering soelaas. Vooral als het leven zelf, het bestaan zelf, in het geding is, in existentiële zin, waarbij de grond en de zin van een mensenleven dreigt weg te glijden. Dan kan bijvoorbeeld bidden ineens heel belangrijk worden. “In nood leert men bidden”, is een bekend gezegde. Dat wel een heel andere een dan rationeel probleemoplosbenadering. Want als die uitgeput is we weten niet meer wat we moeten doen, wat houdt ons dan op de been?!

Overweging van Frits Muller.

Gelezen: Paus Franciscus uit “Laudato si”, en Lucas 21, 25-28, en 34-36.

Centraal thema van de adventperiode: “Wegbereider zijn”.

Thema van de zondag: Vervul de belofte!

Eerste Advent.

   Zaterdagochtend om 2 minuten voor 12 luidde in Nederland op ruim 300 plaatsen de noodklok;  de noodklok voor het klimaat. 

Ook de klok van onze Dominicuskerk werd geluid. 

Aan de oproep van Greenpeace om aandacht te vragen voor de klimaatconferentie die morgen in Katowice in Polen begint, is massaal gehoor gegeven. 

De noodzaak van vergaande aanpassing van de manier waarop wij met moeder aarde omgaan is evident en vindt zo breed erkenning!