Overweging van Frits Muller o.p.

Jer. 1, 4-5, 17-19; en Lc. 4, 21-30.

Thema: "De weg gewezen ...."

  1. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.

Was getekend: Pipi langkous. 

Nee, dan Jeremia, uit de eerste lezing van vandaag; die heeft blijkbaar alle steun van de Eeuwige nodig om aan de slag te gaan als profeet, om het altijd weerspannig volk van zijn de weg te wijzen. 

We bevinden ons in een mooie tijd van het kerkelijk jaar, beste mensen!

De evangelielezingen van deze weken zijn beeldend. 

Profeten staan daarin centraal. 

Het gaat over roeping en verwerping, en niet alleen van profeten…

Overweging van Hans Hamers o.p.

1 Samuel 3, 1-11, en Matteus 5, 13-24.

Thema: "Luister en verkondig".

Op de voorkant van het boekje staat het thema voor de viering: Luister en verkondig. Ik heb ze daarop uitgekozen. Luister en verkondig omvat een hele boog, van iets opnemen tot handelen, c.q. spreken.

De eerste lezing over de roeping van de jonge Samuel gaat over het luisteren. Samuel hoort iets: “Samuel”. Hij denkt dat Eli hem roept. Drie keer gaat dat zo. Het komt niet in de jongen op dat God hem roept. Ook Eli beseft dat niet direct, pas de derde keer. Ook niet verwonderlijk, dat het zo gaat, want in die tijd is de stem van God al lang niet meer gehoord. Dat iemand getuigt van een visioen, dat komt ook niet dikwijls meer voor. Blijkbaar is het niet gemakkelijk om de stem van God te horen, zelfs als je in de tempel leeft, in de nabijheid van het heiligdom. 

Dit verhaal zegt ons dat de stem van God gehoord kan worden gewoon in alledag, in de slaap zelfs, zoals bij Samuel. Zou het niet een houding van opmerkzaamheid zijn om God te horen en te luisteren? Voorbereid zijn, zoals in het evangelie van Lucas en Matteüs Jezus zegt dat je voorbereid moet zijn, want de Mensenzoon komt op een moment dat je het niet verwacht. Een houding dus, om eens mogelijk te kunnen zeggen “hier ben ik, ik luister”, zoals Samuel deed?

Overweging van Gerard Verwoerd c.m.

Jesaja 62, 1-5, en Joh. 2, 1-12.

Thema: " ..Met God meewerken ..."

O, dat verhaal van de  bruilof tin Kana.. 

voor mij……..wanneer BEN je  er  voor e ander

O, alleen al.. als  je in je leven iemand mag tegenkomen die voor jou open staat,

die  jou aanvoelt, die voor    jou doet wat  hi jof  zij kan...

Het gaat niet alleen om de seksualiteit

al  kan dit  OOK heel goed doen

maar  wat hebben die  twee….Die  met  elkaar  verder gaan..aan elkaar

Overweging van Wim Rigters.

Jes.42,1-7 en Luc. 3,15-18.21-22 (Vert. Naardense Bijbel)

Thema: Adem die ons leven doet.

In het oecumenisch tijdschrift ‘Open Deur’ las ik eens onder de titel “Fragmenten uit het dagboek van een christen” het volgende – er stond bij: gebaseerd op de catechetische lessen van Cyrillus, bisschop van Jeruzalen uit de 4e eeuw:

“Een voor één gingen we het water van het doopbassin in, zoals eens de Gezalfde zijn graf in werd gedragen. De bisschop vroeg ieder op de man af: “geloof je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?”  En iedereen gaf  op zijn beurt het antwoord van de geloofsbelijdenis. In het water dook iedereen driemaal onder en weer op, driemaal, om gekruisigd, gestorven en opgestaan met de Gezalfde, op de derde dag op nieuw te gaan leven.