Overweging van Wim Rigters.

Lezingen: Amos 8, 4-8; en Lucas 16, 1-13.

Thema: Vrede = gerechtigheid.

Door de beperkingen die Corona ons  alweer een tijd geleden oplegde, heb ik een nieuwe hobby ontdekt: legpuzzels. Mijn dochter vond het ook leuk en dus ruilen we met elkaar en met de ruilbeurs van St.Vincentiusvereniging. Vorige week trof ik daar deze puzzel: ‘De Schepping van Adam’ van Michael Angelo; u kent die schildering wel: God raakt met zijn vinger de uitgestoken vinger van Adam aan en zo komt hij tot leven. Maar Puzzelen heeft iets meditatiefs, en ik vroeg me af: zou de schilder misschien  ook bedoeld hebben dat Schepper God naar Adam wijst: jij, Adam, jij gaat mijn schepping beheren, jij wordt mijn rentmeester!? En die Adam ben ik, zijn wij . ..  

Overweging van Peter Nissen.

Lezingen: Wijsheid van Jezus Sirach 3,17-18,20.28-29; en Lucas 14, 1,7-14.

Thema: ONGEZIEN GEZIEN.

Als u een boek wilt schrijven, bijvoorbeeld over het leven in Nijmegen-Oost of in de Effatalocatie, en graag ziet dat het goed verkoopt, zorg dan dat het woord ‘levenskunst’ in de titel voorkomt: ‘Levenskunst in Nijmegen-Oost’ of ‘Levenskunst in Effata’. Want levenskunst verkoopt goed: er zijn talloze boeken en cursussen over levenskunst in de aanbieding. Dat is mooi, maar mijn probleem met die levenskunst is dat het vaak nogal ‘ikkig’ is: als ik maar geluk vind, of balans of harmonie.

Wat Jezus ons in de woorden van de evangelist Lucas nu al weken aanreikt, is samenlevingskunst: hoe kunnen wij zo met elkaar omgaan dat wij elkaar geluk gunnen, dat iedere mens tot zijn of haar recht kan komen. Dat is ook vandaag weer het geval. De evangelielezing van vandaag is weer helemaal Lucas: er zijn geen parallelteksten bij de andere evangelisten.

Overweging van Hans Hamers O.P.

Lezingen: Wijsheid 18, 6-9; en Lucas 12, 432-48.

Thema: GOD NABIJ EN OP AFSTAND.

KLIK HIER OM NAAR DE OVERWEGING TE LUISTEREN.  

 

NB DIT KEER IS DE OVERWEGING GEGEVEN IN EEN BESTAND

      OM NAAR TE LUISTEEREN.

 

 

    

  

 

      

       

Overweging van Wim Rigters.

Lezingen: Genesis 18, 20-33 en  Lucas 11,1-13.

Thema: Bidden ---- om hebben of zijn?

2 verhalen ‘uit geloof geboren’ – zoals we zongen – en dan dit gedichtje: 

 “Soms dan hoor je mensen zeggen:  Wat heeft bidden nu voor zin?'

   Denk je dat God naar je luistert,  daar geloof je toch niet in?                                                                                          

  Maar gelukkig mag ik weten, als ik echt en heel oprecht                                                                                                    

   met de Here God ga praten, luistert Hij naar wat ik zeg.” 

Zó begint ‘Kinderopwekkingslied 97’ dat ik tegenkwam op internet.

Overweging van Jan van der Wal.

Lezingen: Deuteronomium 30, 11 - 14; en Mattheus 28, 5-10; 16-20.

Thema: Gaat dus in Zijn spoor.

 

In Nederland hebben veel parochies het moeilijk. Er is sprake van grote teleurstelling en vermoeidheid, van ouder geworden parochianen die met minder mensen dezelfde taken vervullen, van een ontstellend gebrek aan priester-voorgangers die geen leiding geven aan de parochies. De gevolgen zijn bekend: financiële nood, kerksluitingen en algehele afbraak van geloofsgemeenschappen. Boven alles uit ontwaren wij een groot gebrek aan visie op de kerk in de huidige tijd en op de toekomst.

In deze belabberde situatie hebben wij kennis genomen van de gedachten van James Mallon, een Canadese priester. In zijn boek “Als God renoveert” presenteert hij een aansprekende visie op de kerk. Zijn voornaamste stelling is, dat we als katholieke gemeenschappen vooral een onderhoudskerk zijn. Maar we zijn vergeten dat we ook een missionaire kerk zijn. Ons geloof dat heil van Godswege in Jezus Christus vlees is geworden, ons uitnodigt om de goede boodschap te verkondigen, is ondergesneeuwd.

Overweging van Sanneke Brouwers.

Jesaja 66,10-14c; Psalm 66; Galaten 6,14-18; Lucas 10,1-12.17-20  

Thema: Gastvrijheid.

Ga op weg, maar neem geen geld mee, geen tas en geen schoenen. 

Op reis gaan zonder plan, zonder boeking en zonder geld. Eten wat je wordt aangeboden en slapen bij vreemden. Afhankelijk van de goedheid van anderen. Wie durft? 

De leerlingen krijgen een lastige opdracht. Zij worden arbeidsmigranten. Want de oogst is groot en er zijn te weinig arbeiders. Maar zij moeten ook zelf voor onderdak zorgen; het zijn gastarbeiders die voor hun basale noden afhankelijk zijn van anderen. 

Kunnen wij ons identificeren met de leerlingen? Werken in een vreemd land, zonder geld, zonder tas en zonder schoenen. Of nodigt het verhaal ons uit om ons te bezinnen op onze rol als gastvrouw of gastheer, herkennen we ons in de eigenaar van de oogst?

De vraag die het Evangelie ons vandaag prangend voorlegt is: hoe gastvrij… zijn wij?

Overweging van Ineke van Cuijk OP

Lezingen: 1 Kon. 19, 16b. 19-21   Lucas 9, 51-62

THEMA: KIJK ME AAN DAN NEEM IK JE MEE.

Kijk me aan dan neem ik je mee….die oproep klinkt vandaag in vele opzichten. In het 1e boek Koningen vinden we een hele verhalencyclus van Elia. Daar klinkt herhaaldelijk die oproep in verschillende varianten. 

In hoofdstuk 17 wordt Elia geroepen en gaat hij naar het dal van de Kerit, daar moet hij zich verborgen houden en kan hij water drinken uit de beek en krijgt hij te eten van de raven. De bijzondere ontmoeting met de weduwe van Sarefat is een van de verhalen in de lezingencyclus van onze kerk. Maar koning Achab en koningin Izebel dienen de god van Baäl en dat levert veel strijd op. Op een gegeven moment krijgt Elia te horen dat koningin hem naar het leven staat en hij vlucht. Bij de bremstruik in de woestijn gaat hij teneinde raad liggen en hij zegt: ‘het wordt mij teveel, laat mij sterven’.  Maar God roept hem opnieuw en via een engel krijgt hij te eten en te drinken en gaat hij op weg naar de berg Horeb. Daar ontmoet hij God in de zachte bries. Dan krijgt hij de opdracht Elisa, de zoon van Safat te zalven tot zijn opvolger. Hij vindt Elisa, die aan het ploegen is. Zij kijken elkaar aan (wellicht) en Elia werpt zijn profetenmantel om de schouders van Elisa.