30-05-2020

PR Pinksterviering met tekst

 

Online kerkdienst Pinksteren vanuit de Antonius van Paduakerk

Pinksteren, feest van begeestering, inspiratie en zending.

Juist in deze tijd is het actueel: vrede vinden met jezelf en zo nieuwe moed krijgen om weer op weg te gaan. De Antonius van Padua kerk viert dit met een digitale kerkdienst met orgelspel en Gregoriaanse zang. Voorganger is Liesbeth Jansen mmv het Gregoriaans koor olv Sander Ram. Organist Berrie van Berkum Online te bekijken vanaf zondag 31 mei om 10.00 uur op avpnijmegen.nl.

Op verschillende plaatsen in de kerk is, in het glas in lood en in de beschildering van de Doopkapel, het symbool van Pinksteren ,van Inspiratie, in de vorm van een duif terug te vinden. Kom daarvoor gerust een keer in de Coronatijd in de kerk kijken tijdens de zondagopenstelling tussen 10 en 12 uur.

 Detail Doopkapel De engel brengt de blijde boodschap aan Maria Ramenposter DSC07645

 

12-04-2020

Vieren in de Antonius van Padua

U bent van harte welkom bij onze wekelijkse zondagsviering om 10.00 uur. Maar in deze Coronatijd zijn er geen vieringen Wel kunt U elke zondag de kerk bezoeken tussen 10 en 12 uur voor een moment vfan stilte en gebed.

Vanuit het vierend samenkomen willen we ons geloof gestalte geven in ons dagelijks leven. In de liturgie streven we naar een evenwichtige verhouding tussen schriftlezing, verkondiging, stilte, muziek, zang en symboliek. In de liturgie proberen we aan te sluiten bij wat mensen vandaag de dag bezig houdt.

Een overzicht van de vieringen in de AvP vindt u op de pagina Actueel.