Vieren in de Antonius van Padua

U bent van harte welkom bij onze wekelijkse zondagsviering om 10.00 uur.

Vanuit het vierend samenkomen willen we ons geloof gestalte geven in ons dagelijks leven. In de liturgie streven we naar een evenwichtige verhouding tussen schriftlezing, verkondiging, stilte, muziek, zang en symboliek. In de liturgie proberen we aan te sluiten bij wat mensen vandaag de dag bezig houdt.

Ronde tafel

Achter in de kerk staat een ronde tafel. Na afloop van de viering kunnen mensen die dat willen nog even samen napraten over de lezingen of de overweging.

Een overzicht van de vieringen in de AvP vindt u op de pagina Actueel.