Overweging 28 juni 2020

Evangelielezing: Mattheus 10, 37-42

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen:
“Wie vader of moeder meer bemint dan Mij,
is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint
dan Mij, is Mij niet waardig.
En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,
is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt,
zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt,
neemt Hem op die Mij gezonden heeft.
Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is,
zal ook het loon van een profeet ontvangen;
en wie een deugdzaam mens opneemt,
omdat het een deugdzaam mens is,
zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.
En wie een van deze kleinen - al was het maar een beker koud water - geeft,
omdat hij mijn leerling is,
voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”

Overweging

Verliezen om te winnen zit in het leven ingebakken. Het is een levenswet. Ouders moeten hun kinderen loslaten, anders weigeren ze hun een eigen leven. Als je altijd bij vader en moeder thuis blijft, ontdek je nooit andere mensen. Wie alleen maar vasthoudt aan wat hij al weet, leert nooit nog iets nieuws. Als je niet uit handen durft geven wat je hebt, krijg je nooit iets in de plaats dat meer waard is. Je moet bereid zijn los te laten wat je van je leven gemaakt hebt, anders maak je geen enkele kans om er iets nieuws van te maken. Het is in deze dagen, met alle restricties omwille van het virus, misschien nog wel meer van toepassing dan anders.

Verliezen om te winnen is ook een evangelische wet. Verliezen omwille van Jezus. Hij heeft het tegen zijn apostelen gezegd. Ze moesten bereid zijn alles te verliezen als ze hem waard wilden zijn. Zijn eerste volgelingen hebben dat gedaan. Toen hij hen riep, hebben ze hun familie en hun beroep opgegeven om Hem te volgen. Daarom waren het ook apostelen, zouden we kunnen zeggen. Wij zijn maar gewone gelovigen. Zulke radicale keuzes worden van ons niet gevraagd. Maar iedereen moet op bepaalde momenten in zijn of haar leven belangrijke keuzes maken. En kiezen is altijd verliezen. Wat zijn we bereid te verliezen als het erop aankomt als gelovige overeind te blijven?
Je kunt bij keuzes die je moet maken alles toespitsen op de vraag: wat zit er voor mijzelf in? Je redt dan je leven: dingen die je levensbelangrijk vindt en waar je alles aan onderschikt. Maar wàt redt je eigenlijk? Heb je dan nog iets dat zin en inhoud geeft aan je leven? Is er dan nog iets dat het de moeite waard maakt om er je tijd, je werk en je geld aan te besteden? Je redt je leven op zo'n zelfzuchtige manier dat je het verliest, “verliest” omdat het leeg is.
We moeten ons leven “durven verliezen” als het erop aankomt. Hopelijk zullen we dit nooit letterlijk moeten doen. Maar het zal wel gebeuren dat we ons eigen belang, hoe rechtmatig ook, opzij moeten zetten, dat we onszelf en dingen waaraan we gehecht zijn moeten loslaten omwille van belangen die groter zijn dan de onze, omwille van mensen die ons nodig hebben. Omwille van Gods rijk, zullen gelovige mensen zeggen. Alleen als we daartoe bereid zijn, zullen we ons leven redden, d.w.z. geen verraad plegen aan onze idealen en aan de belangen die groter zijn dan onszelf en die zin en inhoud aan ons leven geven.
“Een mens leeft maar echt, als hij over zichzelf heen leeft”, durven stappen naar het onbekende. leven voor iets dat groter is dan ons zelf en dat ons te boven gaat. Soms zal die keuze offers vragen.
Bereid zijn om je leven te verliezen door je kruis op je te nemen en Jezus te volgen, zo staat het in het evangelie. Er staat niet “het” kruis dat we op ons moeten nemen en naar de Calvarieberg dragen waar Jezus gestorven is. Iedereen zijn of haar eigen kruis, daar gaat het om. Dat kruis is dan niet letterlijk te verstaan, zoals in Jezus' geval: een schandpaal en een foltertuig. Het gaat om de lasten die het leven ons te dragen geeft en die het tot een kruisweg kunnen maken, af en toe, of misschien regelmatig.
Heldhaftigheid is daarbij voor weinig mensen weggelegd en wordt ook niet veel mensen opgelegd. Het mag ons een troost zijn dat ook de apostelen helemaal geen helden waren. Ze zijn op de loop gegaan en hebben Jezus aan het einde van zijn leven in de steek gelaten.
Mensen in de steek laten, dat doe je niet. Ook niet mensen die voor jou als een lastig kruis zijn. Soms kan dat een zekere heldhaftigheid vragen. Laten we hopen niet te dikwijls. Ik schaam me niet te bekennen dat ik God af en toe bid dat ik niet in omstandigheden terecht kom waardoor ik gedwongen zou worden me als een held te gedragen. Maar waar ik vooral voor bid, is dat ik zelf voor medemensen geen zwaar te dragen kruis zou zijn. Ik denk dat we daar allemaal moeten voor bidden. En bidden alleen is niet genoeg. We moeten er ons ook voor inspannen. Ons inspannen om de last van het kruis, dat we elkaar soms ook opleggen, zo licht mogelijk te maken. Ik ben er van overtuigd dat Jezus zelf ons
helpt ons kruis te dragen. Een mooier loon kan je niet ontvangen.

(met dank aan B.J. De Clercq o.p, voor de inspiratie)

 

Vanaf 5 juli zullen er weer diensten worden gehouden in De Goede Herder kerk. Hieronder vindt u het viering schema tot 1 september.

In deze coronatijd is om praktische reden gekozen om voorlopig alleen op de zondag een viering te houden.

Vieringschema

zo. 05 juli 10.30 u. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Geert Ritmeijer.

zo 12 juli 10.30 u. Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.

zo. 19 juli 10.30 u. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Patrick van Dievoet.

zo 26 juli 10.30 u. Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.

zo. 02 aug. 10.30 u. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Patrick van Dievoet.
Int.: Jos Caris.

zo. 09 aug. 10.30 u. Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.
Int.: Willy Spruijtenburg – Kok.

zo. 16 aug. 10.30 u. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Patrick van Dievoet.

zo. 23 aug. 10.30 u. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Geert Ritmeijer.

zo 30 aug. 10.30 u. Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Hans van Zonneveld.

 

 

 

 

download Als u op het plaatje hiernaast klikt kunt u de viering van Pinksteren mee kijken.

 

 Pasen 2020

download   Als u op het plaatje hiernaast klikt kunt u de Paaswake mee volgen.

 Hier vindt u de overweging bij de Paaswake

 

Goede Week 2020

download   Als u op het plaatje hiernaast klikt kunt u de Goede Vrijdag mee volgen

Hier vindt u de overweging bij Goede Vrijdag 

 

download   Als u op het plaatje hiernaast klikt kunt u de Viering van Witte Donderdag mee volgen.

Hier vindt u de overweging bij Witte donderdag.

 

download  Als u op het plaatje hiernaast klikt kunt de video van de wijding van de palmtakken zien.

 

Veel inspiratie, goede moed, kracht en sterkte!

 

Hieronder vindt u de tekst van de zondagen in de afgelopen tijd in PDF.

4e zondag in de veertigdagentijd. (PDF)

5e zondag in de veertigdagentijd. (PDF)

Palmpasen. (PDF) 

Beloken Pasen (PDF)

3e zondag na Pasen (PDF)

4e zondag na Pasen (PDF)

5e zondag na Pasen (PDF)

6e zondag na Pasen (PDF)

7e zondag na Pasen (PDF)

Pinksteren (PDF)

H. Drie eenheid (PDF)

Sacramentsdag (PDF)

12 zondag door het jaar (PDF)