Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag 12.15 uur; iedere zondag 9.30 uur (zonder zang) en 10.30 uur hoogmis.

 

De kerk is open als volgt: maandag  9.30-13.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 9.30-16.00 uur, zondag 9.30-12.00 uur.

De Open Kerk/winkel is open dinsdag t/m zaterdag 13.00-16.00 uur.

  

 

De koren van onze kerk genieten van hun vakantie. Het A.M.D.G.-koor zal op zondag 28 augustus 2022 weer present zijn.

 

De kerkdiensten gaan in de vakantietijd gewoon door op de gebruikelijke tijd.

 

Wij wensen u een mooie zomertijd, denk aan uzelf en uw medemens.

 

CORONA is nog niet voorbij (zie maatregelen in het buitenland) daarom:

mistijden zijn behoudens eventuele nadere bepalingen door de overheid of het bisdom. Informeer zo nodig even bij de koster.

We houden zoveel mogelijk afstand van anderhalve meter, desinfecteren onze handen en blijven thuis bij verschijnselen van verkoudheid of griep.