Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag 12.15 uur. Iedere zondag 9.30 uur Mis zonder zang en 10.30 uur Hoogmis. De gezangen bij de Hoogmis zijn afwisselend in het Latijn (even weken; A.M.D.G.-koor) en het Nederlands (oneven weken; Projectkoor). In de coronatijd zijn niet alle tijden doordeweek aan te houden. Neemt u daartoe even met de kerk contact op.

 

Oneven weken

Op de oneven zondagen wordt de muzikale begeleiding gevormd door een koor samengesteld en gedirigeerd door Denise Jonker-Termont. De organisten wisselen. Er worden Nederlandse liederen gezongen veelal in samenzang met de gelovigen.

 

Even weken

Het A.M.D.G.-koor zingt o.l.v. dirigent Robert Voogdgeert met Leo Driesenaar, organist, gregoriaanse wisselende en vaste gezangen en missen uit internationaal repertoire.

 

De missen op zondag zijn als vanouds om 9.30 uur en 10.30 uur. Hoewel het voltallige A.M.D.G.-koor nog niet zal kunnen zingen trachten wij weer afwisselend een Nederlandstalige mis en een Latijnse mis te vieren.

 Denkt u aan anderhalve meter afstand en desinfecteren? Geeft u uw naam en telefoonnummer op aan de collectant van dienst? Dus geen handen geven of omhelzingen a.u.b..

U kunt hieronder zien wat onder normale omstandigheden gezongen zou zijn. Op 12 juli zingt Robert Voogdgeert solo en bespeelt Leo Driesenaar het orgel. Voor de andere zondagen wordt naar mogelijkheden gezocht.

 

 Zondag 12 juli 2020 Vijftiende zondag door het jaar 

• 10.30 uur Fr. Schubert: Deutsche Messe; W.A. Mozart: Ave Verum; Ch.-C. Saint-Saëns: Tollite Hostias

« Gij hebt ons land verzorgd en besproeid, het rijk en vruchtbaar gemaakt. Tussenzang»

 

Zondag 19 juli 2020 Zestiende zondag door het jaar Vierdaagsezondag

• 10.30 uur Fr. Schubert: Deutsche Messe; A. Duruflé: Notre Père; Cohen: Halleluja; na de viering: het Vierdaagselied

« Eens komen de volken, Uw schepselen, weer om U te aanbidden, Uw naam te eren. Tussenzang»

 

Het A.M.D.G.-Koor viert vakantie.

 

Zondag 23 augustus 2020  Eenentwintigste zondag door het jaar

• 10.30 uur J. Haydn: St. Joannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse); A. Duruflé: Notre Père; A. Bruckner: Locus Iste; na de viering: A. Dvorák: Ave Maria

« Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Alleluia»