Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag 12.15 uur. Iedere zondag 9.30 uur Mis zonder zang en 10.30 uur Hoogmis. De gezangen bij de Hoogmis zijn afwisselend in het Latijn (even weken; A.M.D.G.-koor) en het Nederlands (oneven weken; Projectkoor).

 

Oneven weken

Op de oneven zondagen wordt de muzikale begeleiding gevormd door een koor samengesteld en gedirigeerd door Denise Jonker-Termont. De organisten wisselen. Er worden Nederlandse liederen gezongen veelal in samenzang met de gelovigen.

 

Even weken

Het A.M.D.G.-koor zingt o.l.v. dirigent Robert Voogdgeert met Leo Driesenaar, organist, gregoriaanse wisselende en vaste gezangen en missen uit internationaal repertoire.

   

 Zondag 23 februari 2020 Zevende zondag door het jaar Carnavalszondag

• 11.00 uur M. Haydn: Missa Sancti Gabrielis; Ch.-.C. Saint-Saëns: Tollite Hostias; W.A. Mozart: Ave verum Corpus

« Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Alleluiavers»

 

Zondag 8 maart 2020 Eerste zondag van de Veertigdagentijd

• 10.30 uur  Fr. Schubert: Deutsche Messe; J.S. Bach: Ach Herr, Lass dein lieb'Engelein; W. Byrd: Ave verum Corpus

« Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God komt. Evangelievers»

 

Zondag 22 maart 2020 Derde zondag van de Veertigdagentijd (Maria Boodschap 25 maart)

• 10.30 uur M. Haydn: Missa Sancti Gabrielis; H. Andriessen: Magnificat; C. Franck: Panis Angelicus

« Vrede zij binnen uw muren en overvloed binnen uw sterkten. Graduale»

 

Zondag 5 april 2020 Palmzondag van het Lijden van de Heer

• 10.30 uur Fr. Schubert: Mis D167; J.S. Bach: Ach, Herr Lass dein lieb'Éngelein; J.S. Bach: O Haupt voll Blut und Wunden

« Almachtige eeuwige God, heilig met Uw zegen deze palmtakken. Palmtakkenwijding»

 

Zondag 12 april 2020 Hoogfeest van Pasen: Verrijzenis van de Heer

• 11.00 uur W.A. Mozart: Krönungsmesse; G.F, Händel: And the glory of the Lord; Vivaldi: Gloria; na de viering: G.F. Händel: Halleluja

« Resurrexi, et adhuc tecum sum. Verrezen ben Ik, en nog altijd ben Ik bij u. Introïtus»

 

Zondag 19 april 2020 Tweede zondag van Pasen

• 10.30 uur W.A. Mozart: Messe K49; E. Elgar: Ave Maria; A. Bruckner: Locus Iste; na de viering: A. Vivaldi: Gloria

« Victimae paschali laudes immolent Christiani. Laten wij het Lam van Pasen loven. Sequentie»

 

Zondag 3 mei 2020 Vierde zondag van Pasen Feest van Petrus Canisius (27 april) en geboortedag Petrus Canisius (8 mei 1521)

• 10.30 uur W. Byrd: Mass for four voices; W.A. Mozart: Laudate Dominum; C. Franck: Panis Angelicus; na de viering: Conte: Fide

« Van Gods goedheid is heel de aarde vervuld. Introïtus»

 

Zondag 17 mei 2020 Zesde zondag van Pasen

• 10.30 uur W.A. Mozart: Messe K194; J.S. Bach: Jesus meines Herzens Freud; W.A. Mozart: Ave Verum; na de viering: A. Dvorák: Ave Maria

« Ik ga heen en Ik kom tot u terug, en uw hart zal zich verheugen. Alleluiavers»

 

Zondag 31 mei 2020 Hoogfeest van Pinksteren

• 10.30 uur W.A. Mozart: Spatzenmesse; A. Pärt; Alleluiavers 1 en 2 zum Pfingstfest; Ch.-C. Saint-Saëns: Ave Verum; na de viering: A. Vivaldi: Gloria

« Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Alleluia»

 

Zondag 14 juni 2020 Sacramentsdag

• 10.30 uur W.A. Mozart: Messe K65; J.S. Bach: Jesu meines Herzens Freud; F. Liszt: O Salutaris Hostia; na de viering: W.A. Mozart: Sancta Maria

« Loof, o Sion, uw Verlosser, loof uw Leidsman en uw Herder, in gezang en liederen. Sequentie»

 

Zondag 28 juni 2020 Dertiende zondag door het jaar

• 10.30 uur J. Haydn: St. Joannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse); A. Duruflé: Tu es Petrus; G.F. Händel: Verbum Caro; na de viering: E. Elgar: Ave Maria

« Van dag tot dag vertrouwt het volk op Uw naam, vindt het zijn kracht in Uw gerechtigheid. Tussenzang»

 

Zondag 12 juli 2020 Vijftiende zondag door het jaar 

• 10.30 uur Fr. Schubert: Deutsche Messe; W.A. Mozart: Ave Verum; Ch.-C. Saint-Saëns: Tollite Hostias

« Gij hebt ons land verzorgd en besproeid, het rijk en vruchtbaar gemaakt. Tussenzang»

 

Zondag 19 juli 2020 Zestiende zondag door het jaar Vierdaagsezondag

• 10.30 uur Fr. Schubert: Deutsche Messe; A. Duruflé: Notre Père; Cohen: Halleluja; na de viering: het Vierdaagselied

« Eens komen de volken, Uw schepselen, weer om U te aanbidden, Uw naam te eren. Tussenzang»

 

Het A.M.D.G.-Koor viert vakantie.

 

Zondag 23 augustus 2020  Eenentwintigste zondag door het jaar

• 10.30 uur J. Haydn: St. Joannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse); A. Duruflé: Notre Père; A. Bruckner: Locus Iste; na de viering: A. Dvorák: Ave Maria

« Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Alleluia»