Eucharistievieringen:

maandag t/m zaterdag 12.15 uur.

Iedere zondag 9.30 uur (zonder zang) en 10.30 uur hoogmis.

 

ZATERDAG 8 MEI 2021 12.15 UUR

FEESTELIJKE VIERING DOOR REGIONAAL OVERSTE PATER MARC DESMET SJ EN (OUD-)PASTOORS TER GELEGENHEID VAN DE 500STE GEBOORTEDAG VAN PETRUS CANISIUS.

 

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartdag: alleen viering om 10.30 uur.

 

Voor uw veiligheid en die van anderen wordt 1 1/2m in acht genomen evenals de plicht tot het desinfecteren van de handen en het dragen van een neus-mondkapje. Bij verkoudheid of griepachtige verschijnselen wordt u geacht thuis te blijven. Geeft u uw naam en telefoonnummer op aan de collectant van dienst. Geen handen geven of onhelzingen en de aangegeven routes in acht nemen.

 

In deze coronatijd  is de kerk open als volgt:  zondag 09.30-12.00 uur,  maandag 12.00-13.00 uur, dinsdag t/m zaterdag  09.30-16.00 uur.

De Open Kerk/winkel is geopend van dinsdag- tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.00  uur..