Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag 12.15 uur. Iedere zondag 9.30 uur Mis zonder zang en 10.30 uur Hoogmis. De gezangen bij de Hoogmis zijn afwisselend in het Latijn (even weken; A.M.D.G.-koor) en het Nederlands (oneven weken; Projectkoor).

 

Oneven weken

Op de oneven zondagen wordt de muzikale begeleiding gevormd door een koor samengesteld en gedirigeerd door Denise Jonker-Termont. De organisten wisselen. Er worden Nederlandse liederen gezongen veelal in samenzang met de gelovigen.

 

Even weken

Het A.M.D.G.-koor zingt o.l.v. dirigent Robert Voogdgeert met Leo Driesenaar, organist, gregoriaanse wisselende en vaste gezangen en missen uit internationaal repertoire.

  

Zondag 9 juni 2019 Hoogfeest van Pinksteren

• 10.30 uur W.A. Mozart: Spatzenmesse; A. Pärt: Alleluiaverzen en Veni Sancte Spiritus; G. Fauré: Cantique de Jean Racine; Ch.-C. Saint-Saëns: Ave Verum; na de viering A. Vivaldi: Gloria

« De Geest van de Heer heeft bezit genomen van de aarde. Introïtus»

 

Zondag 16 juni 2019 Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid

• 10.30 uur W.A. Mozart: Mis K65; J.S. Bach: Jesu meines Herzens Freud; A. Duruflé: Ubi caritas et amor; na de viering W.A. Mozart: Sancta Maria

« De liefde van God is uitgestort in onze harten. Introïtus»

 

Woensdag 19 juni 2019 Concert in onze kerk. Zie nadere mededeling onder Concerten

 

Zondag 30 juni 2019 Dertiende zondag door het jaar

• 10.30 uur M. Haydn: Missa Sancti Gabrielis; A. Duruflé: Tu es Petrus; G.F. Händel: Verbum Caro; na de viering E. Elgar: Ave Maria

« Heer, geef ons nieuwe levenskracht door de heilige offergave die wij hebben opgedragen en genuttigd. Communio »

 

 Zondag 14 juli 2019 Vijftiende zondag door het jaar  Internationale Vierdaagsemis

• 10.30 uur Fr. Schubert: Delen uit Die Deutsche Messe; A. Duruflé: Notre Père; F. Mendelssohn: Verleih ns Frieden; na de viering het Vierdaagselied

« Bewaar mij, Heer, als uw oogappel, en bescherm mij onder de schaduw van uw vleugelen. Graduale»

 

Het A.M.D.G.-koor gaat op vakantie. Het wenst u een mooie zomer.

 

Zondag 25 augustus 2019 Eenentwintigste zondag door het jaar

• 10.30 uur J. Haydn: Mis St. Joannis de Deo (Kleine Orgelsolomesse); A. Duruflé: Notre Père; A. Bruckner: Locus Iste; na de viering A. Dvorak: Ave Maria

« Het is goed de Heer te prijzen; uw Naam, Allerhoogste, te loven. Graduale»