Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag 12.15 uur. Iedere zondag 9.30 uur Mis zonder zang en 10.30 uur Hoogmis. De gezangen bij de Hoogmis zijn afwisselend in het Latijn (even weken; A.M.D.G.-koor) en het Nederlands (oneven weken; Projectkoor).

 

Oneven weken

Op de oneven zondagen wordt de muzikale begeleiding gevormd door een koor samengesteld en gedirigeerd door Denise Jonker-Termont. De organisten wisselen. Er worden Nederlandse liederen gezongen veelal in samenzang met de gelovigen.

 

Even weken

Het A.M.D.G.-koor zingt o.l.v. dirigent Robert Voogdgeert met Leo Driesenaar, organist, gregoriaanse wisselende en vaste gezangen en missen uit internationaal repertoire.

 

  • Orgelconcert

Elke eerste koopzondag van de maand gratis Orgelconcert door Gerard Donkers, 16.00 tot 17.00 uur. (Zie ook de activiteitenkalender op de website). 

Tot september zijn geen orgelconcerten gepland.

 

Zondag 21 oktober 2018 Negenentwintigste zondag door het jaar

• 10.30 uur W. Byrd: Mass for four voices; J.S. Bach: Jesu meines Herzens Freud; F. Liszt: O Salutaris Hostia; C. Franck: Ave Maria

« Heer, wees mijn toebvlucht en mijn beschermer» introïtus psalm 16

 

Zondag 4 november 2018 Eenendertigste zondag door het jaar

In deze herdenkingsmis worden de namen van de in het afgelopen kerkelijk jaar overledenen nog eens genoemd en voor hen zal een kaarsje branden.

• 10.30 uur G. Fauré: Requiem; W.A. Mozart: Lacrimosa; W.A. Mozart: Ave Verum Corpus

« Heer, wil mij niet verlaten; mijn God, blijf niet ver van mij» introïtus pasalm 37

 

Zondag 18 november 2018 Drieëndertigste zondag door het jaar

Het koor viert alvast het Sint Caeciliafeest (kerkelijk 22.11).

• 10.30 uur M. Haydn: Missa Sancti Gabrielis; M. Duruflé: Notre Père en Tantum Ergo;

na de viering: Ad Maiorem Dei Gloriam, het devies van de jezuïeten die onze gemeenschap al ruim 400 jaar bedienen, waarvan 200 jaar aan de Molenstraat, en ons eigen kerkkoor het A.M.D.G.-koor.

 

Zondag 2 december 2018 Eerste zondag van de Advent

• 10.30 uur W. Byrd: Mass for four voices; J.S. Bach: Jesus bleibet meine Freude; E. Elgar: Ave verum

« Laat Uw barmhartigheid zien, geef ons Uw heil, o Heer» alleluiavers

 

Zondag 16 december 2018 Derde zondag van de Advent

• 10.30 uur F. Schubert: mis D 167; A. Bruckner: Graduale; G.F. Händel: Verbum caro

« De Geest des Heren is over Mij gekomen. Hij heeft Mij gezonden om aan de armen de Blijde Boodschap te brengen» alleluiavers

 

Maandag 24 december 2018 Kerstnachtmis van het Hoogfeest van de Geboorte van Jezus Christus ("de Gezalfde")

• 22.45 uur samenzang met de bekende kerstliederen; Stille Nacht Heilige Nacht

• 23.00 uur M.A. Charpentier: Messe de Minuit; Rutter: What sweeter music; W. Byrd: Ave verum; Ch.-C. Saint-Saëns: Tollite Hostias

« De Heer sprak tot Mij: Gij zijt Mijn Zoon. Ik heb U heden verwekt» introïtus psalm 2

 

Zondag 30 december 2018 Feest van de Heilige Familie

• 10.30 uur Gregoriaanse mis VIII (De Angelis); A. Diabelli: Puer natus est nobis; F. Liszt: O salutaris Hostia; Anoniem: In dulci jubilo

« Laat de vrede van Christus heersen in uw hart» alleluiavers

 

Maandag 31 december 2018 Saeculier Oudjaar

• 12.15 uur F. Schubert: Die Deutsche Messe; W.A. Mozart: Te Deum; Ch.-C. Saint-Saëns: Ave verum; na de viering W.A. Mozart:  Te Deum