Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag 12.15 uur. Iedere zondag 9.30 uur Mis zonder zang en 10.30 uur Hoogmis. De gezangen bij de Hoogmis zijn afwisselend in het Latijn (even weken; A.M.D.G.-koor) en het Nederlands (oneven weken; Projectkoor).

 

Oneven weken

Op de oneven zondagen wordt de muzikale begeleiding gevormd door een koor samengesteld en gedirigeerd door Denise Jonker-Termont. De organisten wisselen. Er worden Nederlandse liederen gezongen veelal in samenzang met de gelovigen.

 

Even weken

Het A.M.D.G.-koor zingt o.l.v. dirigent Robert Voogdgeert met Leo Driesenaar, organist, gregoriaanse wisselende en vaste gezangen en missen uit internationaal repertoire.

      

Zondag 15 december 2019 Derde zondag van de Advent

• 10.30 uur A. Gretchaninoff: Missa Festiva; A. Bruckner: Graduale; G.F. Händel: Verbum Caro

« Verheugt u in de Heer, altijd.. Introïtus»

 

Dinsdag 24 december 2019 

• 19.00 uur herdertjesmis met Denise Jonker-Termont aan de piano; kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij: astrid@rateringarntz.nl 

• 21.00 uur kerstviering met het koor Elnosequè 

• 22.45 uur samenzang met kerstliederen

Kerstnachtmis 23.00 uur Hoogfeest van de geboorte van Jezus 

• 23.00 uur J. Haydn: Jugendmesse; J. Rutter: What sweeter music; W. Byrd: Ave verum; na de viering: Ch.-C. Saint-Saëns: Tollite Hostias

« Heden is ons een redder geboren, Christus de Heer. Responsoriepsalm»

 

Woensdag 25 december 2019 Eerste Kerstdag

• 09.30 uur vervalt

• 11.00 uur kerstviering 

 

Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag

• 09.30 uur vervalt

• 10.30 uur heilige mis

 

Zondag 29 december 2019 Hoogfeest van Jezus, Maria en Jozef

• 10.30 uur J. Haydn: Missa St. Joannis de Deo; A. Diabelli: Puer natus est nobis; Fr. Liszt: O Salutaris Hostia; na de viering: anoniem: In Dulci Jubilo

« Wees gegroet, Heilige Moeder. Uit U is een Kind geboren dat Koning is van hemel en aarde tot in alle eeuwigheid. Introïtus»

 

Dinsdag 31 december 2019 Oudjaarsdag

• 12.15 uur Fr. Schubert: delen uit de Deutsche Messe; Ch.-C. Saint-Saëns: Ave Verum; na de viering C. Franck: Psalm 150

 

Woensdag 1 januari 2020  Nieuwjaarsdag

• 09.30 uur vervalt

• 10.30 uur heilige mis

 

Zondag 12  januari 2020 Tweede zondag door het jaar

• 10.30 uur W.A. Mozart: Missa K49; A. Diabelli: Puer natus est nobis; Fr. Liszt: O salutaris Hostia; na de viering anoniem: In Dulci Jubilo

« Heel de aarde, Heer, moet U prijzen en aanbidden. Introïtus»