Wat is het vormsel?

image001Je staat op een belangrijk moment in je leven. Je zit op de middelbare school en daar werk je aan je toekomst.Je wordt langzamerhand steeds zelfstandiger. Maar er is misschien ook heel veel onzeker. Wat wil ik zelf? En hoe krijg ik dat voor elkaar? En waar geloof ik in?

Heb je wel eens gehoord van Pinksteren? De leerlingen van Jezus waren bij elkaar. Jezus was opgestaan uit de dood en had gezegd dat ze moesten vragen om kracht van boven. Opeens merkten ze dat er een soort wind en vuur over hen heen kwam. En van binnen voelden ze een kracht die hen enthousiast maakte en het lef gaf om uit te komen voor hun overtuigingen. Het was de heilige Geest die met zijn kracht over hen kwam.

Zo’n kracht wil God jou ook geven door het vormsel. Een kracht die jou helpt om je zoektocht in je geloof en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat je stevig in je schoenen staat, omdat je mag zijn wie je bent.

Samen met andere tieners ga je op weg om die vormselkracht te ontvangen. Het vormsel zelf wordt je gegeven door de bisschop of door iemand die hij stuurt. Hij legt zijn handen op je hoofd en bidt om de gave van de heilige Geest, terwijl hij een kruisje op je voorhoofd maakt met bijzondere zalf.

Voor wie?

Als je in groep 8 of op de middelbare school zit, in ieder geval geboren bent vóór 1 oktober 2008, en je wilt meer weten van het katholieke geloof en (misschien) het vormsel ontvangen, kun je meedoen.

Wie organiseert dit?

Het vormselteam: pastor Cornelius Happel en Esmeralda Sarabèr-Kolkena.

Deze vormselvoorbereiding is van de parochie Heilige Stefanus (acht kerken in Nijmegen: Agneskerk in Lindenholt, Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg, Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat, Betlehemkerk aan de Tweede Oude Heselaan, De Goede Herderkerk in Neerbosch-Oost, Effata-Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat, Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg, Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat).

Wanneer?

De vormselviering vindt plaats op zondag 31 mei 2020 (1e pinksterdag) tijdens de H.Mis van 10.30 uur in de Maria Geboorte Kerk.

Als voorbereiding is er één keer per maand, met uitzondering van november, een bijeenkomst. De data daarvan zijn:

  • vrijdag 13 december 2019
  • vrijdag 10 januari 2020
  • vrijdag 7 februari 2020
  • vrijdag 6 maart 2020
  • zaterdag 4 april 2020
  • vrijdag 8 mei 2020
  • vrijdag 29 mei 2020
  • zaterdag 30 mei 2020

 

Ook dit jaar gaan we op Bedevaart en wel op zaterdag 4 april 2020.

  

 

Wat gaan we dan doen?

image002We komen elke avond om 19.00 uur bij elkaar. Dan hebben we eerst een uur les. Niet de hele tijd luisteren maar jullie gaan ook zelf op verschillende manieren aan het werk. Het laatste half uur is er tijd voor gezelligheid.

 

Waar komen we bij elkaar?

In het parochiecentrum onder de Maria Geboorte Kerk (Berg en Dalseweg 40)

 

Wat kost het?

Voor de hele voorbereiding vragen we een bijdrage van € 35 per vormeling. Dit is incl. boekje, uitstapjes, foto’s etc. Je ouders/verzorgers kunnen het bedrag overmaken naar IBAN NL 26 RABO 0187 6416 25 t.n.v. Parochie H. Stefanus onder vermelding van ‘Vormsel 2020’ en jouw naam.

Kan ik ook meedoen als ik niet gedoopt ben
of nog geen eerste communie heb gedaan?

Natuurlijk! De doop vindt dan op een geschikt moment tijdens de voorbereiding plaats. De eerste communie doe je in de vormselviering.

Kan ik ook meedoen als ik nog niet weet of ik wel mijn vormsel wil doen?

Jazeker! Aan jou de keus om deze stap te zetten of niet. Maar dan moet je natuurlijk eerst wel weten waar het over gaat. En daar is de voorbereiding voor. Doe mee en kijk of het iets voor je is.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Je kunt het vormselteam bereiken via vormsel@stefanus.nl

 

Wat wordt er van mijn ouders/verzorgers verwacht?

Jouw ouders/verzorgers willen jou natuurlijk helpen op je weg. Op vrijdag 22 november 2019 is er om 20.00 uur een ouderavond ook in het parochiecentrum van de Maria Geboorte Kerk. Daar krijgen ze meer te horen over de vormselvoorbereiding. 

Hoe kan ik me aanmelden?

Klik hier.