Wat is het vormsel?

IMG 09401Je staat op een belangrijk moment in je leven. Op de middelbare school werk je aan je toekomst en je wordt langzamerhand steeds zelfstandiger. Maar er is misschien ook heel veel onzeker. Wat wil ik zelf? En hoe krijg ik dat voor elkaar? En waar geloof ik in? 

Heb je wel eens gehoord van Pinksteren? De leerlingen van Jezus waren bij elkaar. Jezus was opgestaan uit de dood en had gezegd dat ze moesten vragen om kracht van boven. Opeens merkten ze dat er een soort wind en vuur over hen heen kwam. En van binnen voelden ze een kracht die hen enthousiast maakte en het lef gaf om uit te komen voor hun overtuigingen. Het was de heilige Geest die met zijn kracht over hen kwam.

Zo’n kracht wil God jou ook geven door het vormsel. Een kracht die jou helpt om je zoektocht in je geloof en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat je stevig in je schoenen staat, omdat je mag zijn wie je bent.

Samen met andere tieners ga je op weg om die vormselkracht te ontvangen. Het vormsel zelf wordt je gegeven door de bisschop of door iemand die hij stuurt. Hij legt zijn handen op je hoofd en bidt om de gave van de heilige Geest, terwijl hij een kruisje op je voorhoofd maakt met bijzondere zalf.

Voor wie?

vormsel pelgrimstocht 0151Als je op de middelbare school zit en je wilt meer weten van het katholieke geloof en (misschien) het vormsel ontvangen, mag je meedoen.

Wie organiseert dit?

Het vormselteam: Lineke Meekes, pastoor Cyrus van Vught, Peter de Wildt en Christine Witt. Deze vormselvoorbereiding is van de parochie Heilige Stefanus (acht kerken in Nijmegen: Agneskerk in Lindenholt, Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg, Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat, Betlehemkerk aan de Tweede Oude Heselaan, De Goede Herderkerk in Neerbosch-Oost, Effata-Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat, Maria Geboortekerk aan de Berg en Dalseweg, Petrus Canisiuskerk aan de Molenstraat).

Wanneer?

De vormselviering vindt plaats in het najaar van 2017. We hebben de datum nog niet kunnen afspreken, omdat de bisschop ons nog moet laten weten wie er volgend schooljaar het vormsel komt toedienen. Zo gauw we de datum weten, hoor je die.

Als voorbereiding is er een keer per maand een bijeenkomst. De data daarvan zijn:

 • donderdag 23 februari 2017
 • donderdag 23 maart 2017
 • dinsdag 18 april 2017
 • dinsdag 23 mei 2017
 • donderdag 22 juni 2017
 • donderdag 13 juli 2017
 • donderdag 31 augustus 2017
 • donderdag 28 september 2017
 • dinsdag 31 oktober 2017
 • donderdag 30 november 2017

We hebben ook een paar uitjes:

 • zaterdag 11 maart 2017 Power of Fire (dag voor alle vormelingen in ’s-Hertogenbosch)
 • zaterdag 13 mei 2017 fietstocht
 • zondag 17 september 2017 meehelpen bij de zusters van Moeder Teresa in Rotterdam

 

Wat gaan we dan doen?

vormsel pelgrimstocht 0011Elke avond beginnen we om 17.45 uur met gezellig samen te eten. Daarna (tot 19.45 uur) hebben we een programma om samen na te denken over dingen die belangrijk zijn voor jou op jouw weg naar het vormsel. Het is een interactief programma: kijken en luisteren, discussiëren en stil worden, de handen uit de mouwen. Maar we zorgen er vooral voor dat we een super tijd hebben met elkaar!

 

Waar komen we bij elkaar?

In de tienerkelder onder de Maria Geboortekerk (Berg en Dalseweg 42).

Ik woon best ver weg. Hoe kom ik daar?

We laten door Nijmegen de ‘vormseltaxi’ rijden. Als je buiten Nijmegen woont, kunnen we je oppikken op het station.

Wat kost het?

Voor de hele voorbereiding vragen we een bijdrage van € 50,- all in. Daarvoor krijg je tien awesome avondenmet elke keer een warme maaltijd, drie uitstapjes, een full color werkboek en allerlei spullen die we nodig hebben. Dit bedrag dekt ongeveer de helft van de onkosten. Een extra gift is dus welkom. Maar we willen het niet te duur maken, want geld mag geen bezwaar zijn om mee te doen. Mocht dit wel een probleem zijn, neem dan even contact op met pastoor Cyrus van Vught en we regelen iets. Je ouders/verzorgers kunnen het bedrag overmaken naar IBAN NL 26 RABO 0187 6416 25 t.n.v. Parochie H. Stefanus onder vermelding van ‘Vormsel 2017’ en jouw naam.

Kan ik ook meedoen als ik niet gedoopt ben
of nog geen eerste communie heb gedaan?

folder vormsel 17Natuurlijk! De doop vindt dan op een geschikt moment tijdens de voorbereiding plaats. De eerste communie doe je in de vormselviering.

Kan ik ook meedoen als ik nog niet weet of ik wel mijn vormsel wil doen?

Jazeker! Aan jou de keus om deze stap te zetten of niet. Maar dan moet je natuurlijk eerst wel weten waar het over gaat. En daar is de voorbereiding voor. Doe mee en kijk of het iets voor je is.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Je kunt het vormselteam bereiken via vormsel@stefanus.nl 

Wat wordt er van mijn ouders/verzorgers verwacht?

Jouw ouders/verzorgers willen jou natuurlijk helpen op je weg. Op donderdag 9 maart 2017 is er om 20.00 uur een ouderavond. Daar krijgen ze meer te horen over de achtergronden van de vormselvoorbereiding. Uiteraard kunnen we ook wel wat hulp bij praktische zaken gebruiken.

Hoe kan ik me aanmelden?

Klik hier.