De Nederlandse bisschoppen hebben protocollen uitgevaardigd te aanzien van vieringen voor de komende tijd.

Een overzicht van de vieringen vindt u hier.

 

EnquĂȘte livestream vieringen vanuit onze kerk
Door de COVID-maatregelen is het momenteel niet mogelijk om met meer dan 30 mensen in de viering te zitten. Het ziet ernaar uit dat voorlopig de maatregelen nog niet versoepeld worden, en we tijdens de Kerstdagen dus ook maar maximaal 30 mensen mogen toelaten per viering.
Een mogelijkheid om toch samen te kunnen vieren is middels een livestream. Alleen hier zitten eenmalige kosten aan, die we als locatie niet uit onze gewone begroting kunnen halen, door alle gemiste inkomsten. Daarom zijn we benieuwd hoe we als gemeenschap over Livestreaming denken, en of er voldoende mensen mee willen dragen. Vul daarom deze enquete in (print of digitaal formulier), en lever ze in op het parochiecentrum of via e-mail. Onze dank is groot!
 

W.Sleddens

Op zondagavond 27 september is onze oud-pastoor Wim Sleddens osa na een kort ziekbed overleden. Van 1984 tot 2000 was hij onze bouwpastoor.
Na zijn emeritaat is hij altijd verbonden gebleven met onze parochie.
'Rusteloos is ons hart, tot het rust vindt in U', zo luidde zijn vertaling van de Belijdenissen.
Moge hij nu rusten in Uw vrede.