De Nederlandse bisschoppen hebben protocollen uitgevaardigd te aanzien van vieringen voor de komende tijd.

Een overzicht van de vieringen vindt u hier.