Het kerkgebouw in Hees is toegewijd aan de heilige Antonius Abt, ‘Antonius met het varken’.  Dit kerkgebouw is gelegen aan de Dennenstraat 125, met als postadres de pastorie.

Onder de toren van de parochiekerk heeft u dagen van de week, tussen 09.00 en 16.00 uur, de gelegenheid om in de Mariakapel een kaarsje op te steken of een voorbede op te schrijven.

Aan de pastorie kunt u misintenties aanreiken om uw dierbaren in een viering te gedenken. Wanneer u een misintentie aanvraagt via e-mail h.antoniusabt@gmail.com kunt u het bedrag hiervoor (€ 12,-) overmaken op NL12RABO0135802458

De parochie is in het begin van deze eeuw ontstaan uit de fusie van de toenmalige parochie Antonius Abt aan de Dennenstraat en de Onze Lieve Vrouwe Maria ten Hemelopneming aan de Daniëlsweg in het Heseveld.

Het gebouw aan de Daniëlsweg is verkocht en er is een woon- werkvoorziening in gekomen voor jonge mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.