Beste medeparochianen.

Door het corona-virus bevinden we ons in roerige tijden, met veel onzekerheid over wat komen gaat. Het treft nu juist ook de Effata-gemeenschap. Maar allereerst een droevig bericht:

Kees Keijsper O.P. overleden

Afgelopen donderdag 14 maart is na een kort ziekbed in zijn convent in Berg en Dal pater Kees Keijsper O.P. overleden. Kees is jaren op zondag in onze kerk voorgegaan. In november hebben we hem daarvoor uitgebreid bedankt, en hem daarbij een geldelijk cadeau aangeboden waarmee hij zijn medebroeders in Zimbabwe kon ondersteunen. 

De uitvaart zal donderdag 19 maart plaatsvinden vanuit onze kerk. Hierbij zal slechts een zeer beperkt aantal medebroeders en familieleden aanwezig zijn. Wellicht zullen we Kees op een passende manier gedenken als de coronacrisis voorbij is.

Alle publieke vieringen geschrapt tot en met Pasen

De bisschoppen hebben alle publieke vieringen verboden tot en met 13 april, Tweede Paasdag. We kunnen in ieder geval niet meer op zondagen, in de Goede Week en met Pasen samen vieren. Voor velen zijn dit een vertrouwde en gekoesterde momenten. 

Op dit moment is nog onduidelijk hoe we wel liturgisch vorm gaan geven aan de Goede Week en Pasen. Als het parochieblad rond het weekend van 4 april verschijnt treft u daarin een inlegvel waarop meer informatie zal staan.

Kerk open voor stil gebed en meditatie

Afgelopen zondag is voor het eerste de kerk opengesteld op zondagmorgen van 10-12 uur. Zo zijn mensen opgevangen en hebben zo de kans gegeven om toch in persoonlijk gebed wat ons bezig houdt voor God te brengen. Dat gaan we in ieder geval ook doen op zondag 22 en 29 maart. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om deze gelegenheid te gebruiken voor sociaal contact. Hoe jammer, ook we drinken geen koffie of thee. Dat mag even niet.

Zondagsvieringen volgen op TV of online

Als alternatief voor bezoek aan de opengestelde kerk kunt u ook de zondagse eucharistieviering volgen via de televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Daarnaast zijn de eucharistievieringen in de Maria Geboortekerk online te volgen via Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCD-vHogup1KFOk80p282HMw ), op zaterdag om 19:00 uur, zondag om 9:00 en 10:30 uur.

Persoonlijke pastorale ondersteuning

Maar het blijven onzekere tijden. Dat kan dat allerlei vragen en gevoelens oproepen. Vanwege de beperkingen voor direct contact is een ontmoeting, thuis of op de pastorie, niet mogelijk. Maar telefonisch zijn de pastores wel bereikbaar. Onze agenda’s zijn behoorlijk leeg geraakt door de coronacrisis, dus we zijn beschikbaar om per telefoon parochianen te ondersteunen. Onze telefoonnummers staan onderaan deze email.

Elkaar ondersteunen

Juist in deze onzekere tijd wordt de behoefte aan steun gevoeld, vooral bij de kwetsbare medeparochianen. Hoewel we niet bij elkaar op bezoek kunnen gaan, kunnen we wel iets doen, door bijvoorbeeld wat vaker telefonisch contact te zoeken, een kaartje te sturen, of voor elkaar te bidden. U kunt Hans Hamers of René Klaassen vragen, of iemand anders die naar de opengestelde kerk op zondag gaat, om bijvoorbeeld een kaarsje aan te steken in de Maria-kapel. 

Geef dit bericht door

De situatie in het land kan met de dag veranderen. Alle parochianen van de Effata-Dominicus per email informeren is niet mogelijk omdat we slechts van een deel van de parochianen emailadressen hebben. Vooral de ouderen maken hiervan geen of beperkt gebruik, evenals van websites om informatie op te halen. Daarom het verzoek deze email digitaal of op papier te verspreiden, of de inhoud telefonisch door te geven aan medeparochianen van wie u denkt dat zij dit bericht niet onder ogen krijgen.

In de komende weken zullen nieuwe ontwikkelingen via de website van de parochie bekend gemaakt worden (www.effataparochie.nl).

Dus:

  • Geef dit bericht door !
  • Ondersteun elkaar
  • Voor pastorale ondersteuning zijn Hans Hamers (06 19573987) en René Klaassen (06 10510849) telefonisch bereikbaar (liefst overdag).
  • Op zondag 22 en 29 maart, openstelling van de kerk van 10-12 uur voor stil gebed en meditatie. Informatie voor periode Palmpasen – Pasen volgt.
  • Voor verdere informatie zie de website www.effataparochie.nl

Het Pastoraal Team

Hans Hamers en René Klaassen