Catechese activiteiten 2021 - 2022  in samewnwerking van EFFATA, ANTONIUS van PADUA  EN DORE NIJMEGEN.

De brochure met alle activiteiten gedurende het werkjaar 2021 - 2022 staat vermeld iop deze website in de rubriek "NIEUWS".

Alle activiteiten worden elk afzonderlikjk daarin beschreven, een overzicht van de activiteitenkalender wordt gepresenteerd, en of vooraf aanmelden nodig is.

Een ieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten.