bereikbaarheid

 

Ontstaan van de werkgroep
Toen er in 1989 geen fulltime bezetting meer waas door een priester of pastoraal werk(st)ers is er – naar een idee van Ton Schuurs, vice-voorzitter van het parochiebestuur – een werkgroep opgericht om te bekijken hoe onze bereikbaarheid kon worden gewaarborgd. Dit hield in dat de telefoon 24 uur per dag bereikbaar moest zijn. Er werden parochianen benaderd om als vrijwillig(st)er mee te draaien.

Doelstelling van de werkgroep

 • De parochie moet 24 uur per dag bereikbaar zijn.
 • De kerk moet gedurende enkele uren per werkdag open zijn om mensen te woord te staan en eventueel te helpen.
  Denk daarbij aan:
  – doorgeven aan priesters als iemand de laatste sacramenten wil ontvangen;
  – kopje koffie serveren;
  – misintenties opgeven;
  – kaarsjes opsteken;
  – aanmelden voor eerste communie/vormsel;
  – aanmelden voor een bedevaart;
  – missiekalenders verkopen.

Hoe bereiken we deze doelen?

 • Door aanwezig te zijn in het kerkgebouw van maandag t/m vrijdag van 9:30u tot 12:00u.
 • Door mensen te woord te staan en eventueel een kopje koffie met hen te drinken en door de telefoon te bedienen.
 • Door ’s middags van maandag t/m vrijdag van 12:15u tot 17:30u telefonisch bereikbaar te zijn door vrijwilligers thuis.
 • Door buiten die uren via het antwoordapparaat bereikbaar te zijn.

Waar moet aandacht aan worden besteed?

 • Wij zorgen voor een goed functionerende bezetting van maandag t/m vrijdag van 9:30u tot 12:00u.
 • De vrijwillig(st)ers kunnen optreden als gastvrouw/gastheer. Zij zijn het visitekaartje van de parochie.
 • Zij moeten weten hoe te handelen bij vragen van bezoekers en vooral ook hoe te handelen in dringende gevallen.
 • Het is een vertrouwensfunctie.

Tot slot
Een aantal vrijwillig(st)ers neemt aan deze werkgroep deel.

Wij zoeken altijd naar vrijwillig(st)ers. Het is gezellig en dankbaar werk. Hebt u interesse?
Kom eens op de koffie of bel naar de parochie: 024-3732646 

Namens de werkgroep bereikbaarheid,