lakenz 1

 

De werkgroep LAKenz [dit staat voor Lectoren, Acolieten, Kosters enz] bestaat uit ruim 20 enthousiaste vrijwilligers.
Hiervan zijn er vijf personen die maandelijks een weekend verzorgen als koster.
Binnen de groep zijn er tien mensen die meedraaien als acoliet en tien lectoren die rouleren tijdens de vieringen.
Er zijn enkele personen die zowel meedraaien als acoliet als ook lector. Omdat er soms ook anderen meedoen in de werkgroep (zoals een collectant of een voorganger) is de naam uitgebreid met ‘enz.’.
Deze groep vrijwilligers bestaat uit jong en oud: van 16 tot 80 jarigen.

Coördinator en contactpersoon: Gineke Schamp.

lakenz 4     

lakenz 4