De Oase is het maandelijkse informatieblad voor de kerken Antonius Abt en De Goede Herder. Voor beide kerken worden iedere maand de diensten, de voorgangers en de koren aangegeven. Ook staan per viering de intenties vermeld, die parochianen zelf hebben aangedragen.
Het voorblad wordt telkens verzorgd door één van de voorgangers van beide kerken aan de hand van bijzondere vieringen in die maand. Ook staan er artikelen in, die voor één of beide gemeenschappen van belang zijn, of gegevens van parochie Heilige Stefanus.
De redactie bestaat uit pater K. Van Gorp en Herman Wanders van Antonius Abt en Anke van Munster van De Goede Herder. Herman Wanders verzorgt de opbouw van het blad en Anke van Munster heeft de tekstuele eindredactie.
Het blad wordt gedrukt door TG Grafische diensten van Ton Geurts en de distributie van de nummers wordt verzorgd door vrijwilligers. In De Goede Herder staan Els en Herman de Ridder en Truus Smits daar altijd voor klaar en met hen nog zo’n ruim 20 “lopers”.

Anke van Munster.