De Oase is het maandelijkse informatieblad voor de kerken Antonius Abt en De Goede Herder. De Oase verschijnt één keer per twee maanden.

Er staan artikelen in, die voor één of beide gemeenschappen van belang zijn, of gegevens van parochie Heilige Stefanus.
De redactie is bereikbaar via e-mail: oase.redactie@gmail.com .

Het blad wordt gedrukt door TG Grafische diensten van Ton Geurts en de distributie van de nummers wordt verzorgd door vrijwilligers. 

U kunt de Oase ophalen bij de Goede Herderkerk, Jos de Haas en bij de COOP., of bij de familie de Ridder aan de OC Huismanstraat.

Wilt u de Oase graag digitaal ontvangen? Dat kan ook!! 

Stuur dan A.U.B. een e-mail naar oase.redactie@gmail.com met het verzoek om de Oase digitaal te ontvangen, vermeld daarbij dan ook uw adres!