poets

 

Sinds de officiële inwijding van onze parochiekerk aan de Fanfarestraat wordt dit huis op woensdagmorgen schoongemaakt door een groepje vrouwelijke parochianen. In den beginne waren ze jong en werden benoemd in “De orde van de heilige bezem”.
Al 50 jaar lang weet de groep in wisselende samenstelling ( nu verstrekt door onze koster Thijs Schamp) nog steeds de orde te handhaven hetgeen betekent dat alle ruimtes in het hele gebouw stofvrij, schoon en hygiënisch zijn als de poetsgroep om tien uur de kerkdeur achter zich dichttrekt.

De afgelopen twee jaar is de groep twee leden armer geworden. Trees Pastoors is overleden en wordt bij veel activiteiten node gemist, Gerda Freriks moet zichzelf beter in acht nemen en heeft zich om die reden teruggetrokken. Leonie van Pinxteren heeft de stand-by functie en de zorg voor ons kopje koffie als het werk is gedaan. Zij bewaakt de saamhorigheid in de groep. Maar ook Leonie moet zichzelf in acht nemen. Dit betekent dat de actieve poetsgroep, in leeftijd variërend van 40 tot 86 jaar, nu bestaat uit: Joke Janssen, Adrie Luermans, Sozan Said, Thijs Schamp, Irene Camp en in de achterwacht Leonie van Pinxteren.

We hebben er een hele klus en extra hulp is zeer welkom en gewenst. Mocht U zich geroepen voelen om de gezelligste werkgroep die de Goede Herder parochie rijk is te komen versterken, weet dan dat U van harte welkom bent !

Irene Camp