Welkom

Nog altijd:

  • wordt er door een aantal dakloze jongeren buiten geslapen voor de ingang van het kerkgebouw. Het is niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te slapen.

Er zijn mogelijkheden in de stad voor dag en nachtopvang. Er hangt een flyer voor het raam met de informatie waar men terecht kan om binnen te slapen.

Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevichavenstraat 12. Telefoon: 088-6061600

Bij problemen of als u mensen ziet liggen kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en/of de Politie.

Bureau Toezicht. Tel: 14024.

Politie: 0900-8844

 

 

De Goede Herderkerk te Neerbosch-Oost, Nijmegen, is per 31 december 2023 aan de eredienst ontrokken.

In mei 2022 is de laatste viering gedaan door en afscheid genomen van wijle voorganger Hans van Zonneveld. In zijn nagedachtenis zullen wij die gelegenheid als de officiële sluiting in ere houden.

Het locatieteam heeft begin 2023 haar taken neergelegd. Op zaterdag 24 juni 2023 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in De Goede Herder, waarbij een delegatie van het parochiebestuur in gesprek is gegaan met parochianen en andere aanwezigen over haar voornemen om het bisdom te verzoeken de kerk aan de eredienst te onttrekken. Het was een emotionele bijeenkomst. Desondanks werd de conclusie, dat de locatie niet meer in stand te houden is, door de aanwezigen beaamd.

Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden tot herbestemming en verkoop van de locatie.

Zolang het gebouw onder beheer is van de parochie Heilige Stefanus, zullen op zaterdagavond nog Eucharistievieringen worden gehouden door onze pastoor Eduard Kimman SJ in de kapel. Ook wordt de huidige gebruikers van het pand de gelegenheid gegeven hun activiteiten voorlopig voort te zetten, terwijl zij zoeken naar een ander onderkomen.