Skip to main content

Welkom in de Agneskerk 

Onze vieringen op zon- en feestdagen worden live uitgezonden via ons kanaal op YouTube.

U kunt dus met uw mobiel, computer of tablet tegelijk met ons thuis online meevieren! We hebben met de voorgangers en lectoren afgesproken dat iedere viering alleen live te kijken is, en naderhand dus niet beschikbaar komt om terug te kijken. Alleen het priesterkoor met de voorganger en de lector komen in beeld. Tijdens de communie wordt een foto van ons kruisbeeld getoond met een gebed voor de geestelijke communie. Zo komen de kerkgangers zelf niet in beeld. We willen namelijk de privacy van onze kerkbezoekers zoveel mogelijk waarborgen.

Tip: abonneer u op ons kanaal, dan krijgt u automatisch de notificatie en link wanneer onze vieringen uitgezonden worden!

Op weg naar Pasen

Als we vrij zijn van onze behoefte
te oordelen en te veroordelen,
kunnen we een veilige plek scheppen
waar mensen samen kunnen komen in kwetsbaarheid
en de muren die ons scheiden afbreken.
Wanneer we diep geworteld zijn in Gods liefde,
wordt heel ons leven een spontane uitnodiging
aan mensen om elkaar lief te hebben.

Als mensen beseffen
dat we geen verborgen plannen met hen hebben,
dat we er niet op uit zijn van de ander te profiteren,
maar dat we enkel uit zijn op vrede en verzoening ...
dan bestaat de kans
dat wij de innerlijke vrijheid en moed vinden
om een gesprek aan te gaan.
Dit gebeurt vaak zonder dat we dit alles organiseren.
Elkaar nabij komen komt vaak tot stand
zonder dat we er zelf uitdrukkelijk op uit zijn.
Het is onze niet-oordelende aanwezigheid die het 'm doet!

Verbinding zoeken. Is dat onze rode lijn van de 40dagentijd geweest? 
En zo ja, kunnen we die lijn vast proberen te houden?
De Veertigdagentijd is een tijd om terug te gaan naar je binnenste,
naar wat echt en belangrijk is om je leven te leven. 
Zonder oordeel en veroordeel door je leven gaan.
Lukt dat nog met alle media die ons omringen? Het is geen gemakkelijke weg, dat is zeker.
Onwillekeurig ben je snel geneigd een mening te hebben. En dan schrik je soms van je eigen blindheid in je omgaan met mensen. Zo’n tekst als hierboven kan dan weer een eyeopener, een uitdaging, om dieper te kijken zijn.

En dan komt aan het einde van de Goede Week, Pasen. De verrijzenis van de Heer. 
In de stilte van de nacht van zaterdag op zondag, komen we bij elkaar. In die stilte zijn er (gebeds)vieringen. 
In de kerk klinken dan even gebeden door de stilte van de nacht.

Pas wanneer het volledig stil is
kan een woord krachtig worden.
De dood is de volledige stilte
en hier wordt nieuw leven geboren. in Liefde.
Want God die Liefde is, heeft zich verbonden met zijn Zoon
die heeft laten zien hoe totaal liefde kan zijn.
Door de dood heen.
Sinds die nacht van Pasen en de ochtend waarop het nieuwe licht doorbrak,
is de kracht van de opstanding werkzaam.
In de kracht van Pasen kunnen iedere keer opnieuw
mensen zich bij elkaar rapen en de dodende krachten overwinnen.
Ook hier — net zoals bij Jezus — kan het jou gebeuren,
de kracht komt van Elders, je hoeft je 'slechts' open te stellen
en 'met de genade mee te werken'.

Wanneer het eerste ochtendlicht zijn kleuren laat zien en de vogels uitbundig hun liederen inzetten komen we naar buiten, na de stilte van de nacht. 
Op het kerkplein wordt aan het paasvuur de nieuwe paaskaars aangestoken.
Opnieuw een jaar, van begin A, tot einde Ω aan God toegewijd 
en ook wij steken onze kaars aan, aan het grote licht van Pasen en hopen en bidden dat we verbinding kunnen blijven zoeken.
Met God en elkaar!

Zalig Pasen!

Bettineke van der Werf, pastoraal assistent

(de cursieve teksten komen uit of zijn bewerkingen van teksten uitop weg naar Pasen 2023 Berne Media)

Voorvoord 't Lindeblad (locatieblad)