Skip to main content

Welkom in de Petrus Canisiuskerk

Koster gevraagd. Klik hier voor de vacature.

Wij zijn een rooms-katholieke kerkgemeenschap in de binnenstad van Nijmegen die deel uitmaakt van de grote Parochie Heilige Stefanus. Ons werkgebied beslaat de binnenstad en de wijk Bottendaal, maar de vaste bezoekers van onze kerk komen uit heel het stadsgebied van Nijmegen en omstreken.

afbeeldingpc

Een Open kerk

Overdag is onze kerk open (van 9.30 tot 16.00 uur) en komen honderden mensen van overal onze kerk binnen, vaak om een kaarsje op te steken, even van de stilte te genieten, te bidden en soms om te praten over wat ze meegemaakt hebben, of om advies te krijgen, raad in moeilijke omstandigheden, troost. We zijn u en al die andere mensen graag van dienst!

Veel van onze bezoekers zijn niet per se godsdienstig of katholiek. De kerk is ook open voor ieder die geinteresseerd is in de architectuur van het kerkgebouw en de vele mooie voorwerpen, die in de kerk aanwezig zijn.

Elke middag (behalve op zondag) is er iemand beschikbaar in de receptie (van 13.00 tot 17.00 uur) om u te woord te staan. Als u dat wilt, kunt u een gesprek vragen met de pastor: pater Eduard Kimman S.J. . De kerk biedt eveneens een gelegenheid tot biechten, elke zaterdagmiddag aansluitend na de H. Mis van 12.15 uur. Tevens is er de mogelijkheid dat uw kind wordt gedoopt, vinden er huwelijken en uitvaarten plaats. De dames van de receptie kunnen u met vragen hierover verder helpen. Bij hen kunt u tevens terecht in het winkeltje, voor kaarsen, rozenkransen, beeldjes, kaarten etc.

Wij hebben uitdrukkelijk als doel gesteld open te staan, namens de kerkgemeenschap, voor de medemens, een luisterend oor te hebben voor de ander. Dit motiveert de vrijwillig(st)ers van onze kerk hun beste krachten te geven. Door hun inzet is het mogelijk onze diensten te verlenen; publieksborden bij de ingang van de kerk geven aan dat gebouw en gemeenschap daarvoor open staan.