Welkom op onze vernieuwde website!

Heilige Stefanus

7 kerken in hartje Nijmegen

Actueel

Hoe God ons nodig heeft

Een voorbeeld. Onlangs verscheen de biografie van Etty Hillesum. Het boek getuigt van grondig onderzoek en is prachtig geschreven, maar aan de mystieke dimensie van haar inzichten wordt weinig aandacht besteed. Biograaf Judith Koelemeijer beschrijft…

Nieuwe vice-voorzitter parochie; Mark Buck

Beste parochianen, Met ingang van 1 januari van dit jaar mag ik vice-voorzitter van ons parochiebestuur zijn. We hebben in een bescheiden en eenvoudige viering stilgestaan bij het afscheid van mijn voorganger, Fons Plasschaert.

Dagelijkse vieringen

Naast onderstaande weekendvieringen zijn er in de Maria Geboorte kerk en de Petrus Canisius dagelijks vieringen (ma t/m vr). Bekijk de betreffende locatiepagina voor meer informatie. 

Aankomende vieringen

Naam kerk: Agneskerk
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 04-02-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.00
Voorganger: E. Kimman
Naam kerk: Effata Dominicuskerk
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 5-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.30
Voorganger: Eduard Kimman s.j. & René Klaassen
Naam kerk: Agneskerk
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 5-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.00
Voorganger: E. Kimman
Naam kerk: Agneskerk
Type viering: Poolse Eucharistieviering
Datum: 5-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 17.00
Naam kerk: Maria Geboorte
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 5-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 9.00
Naam kerk: Maria Geboorte
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 5-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.30
Naam kerk: Antonius Abt
Type viering: Eucharistie
Datum: 05-02-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.00
Voorganger: J.v.Duijnhoven/J.v.Banning
Naam kerk: Antonius Abt
Type viering: Stiltegebed
Datum: 08-02-2023
Dag: wo
Aanvang: 19.00
Voorganger: Zusters Dominicanessen
Naam kerk: Agneskerk
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 11-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.00
Voorganger: J. Baena Valbuena
Naam kerk: Agneskerk
Type viering: Poolse Eucharistieviering
Datum: 11-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 17.00
Naam kerk: Effata Dominicuskerk
Type viering: Agapè viering
Datum: 12-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.30
Voorganger: Ineke van Cuijk & Agaath Ulrich
Naam kerk: Agneskerk
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 12-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.00
Voorganger: J. Baena Valbuena
Naam kerk: Agneskerk
Type viering: Poolse Eucharistieviering
Datum: 12-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 17.00
Naam kerk: Maria Geboorte
Type viering: Eucharistieviering
Datum: 12-2-2023
Dag: zo
Aanvang: 9.00
Naam kerk: Antonius Abt
Type viering: Eucharistie
Datum: 12-02-2023
Dag: zo
Aanvang: 10.00
Voorganger: J.v.Duijnhoven/J.v.Banning
Naam kerk: Antonius Abt
Type viering: Taizé
Datum: 15-02-2023
Dag: wo
Aanvang: 19.00
Voorganger: Zusters Dominicanessen

Activiteiten

Dutch Dutch

Translations are automated (Google translate) so they might not be 100% accurate. 

R.K. parochie Nijmegen