Skip to main content

Visie en beleid

Eenheid in Verscheidenheid. Dat is het uitgangspunt en het streven van de parochie Heilige Stefanus, die in 2014 is ontstaan uit een fusie.

Onze gemeenschap wordt gevormd door een veelkleurige verzameling mensen met een diversiteit aan geloofsbelevingen. Wat ons bindt, is dat we samen ons geestelijk leven verdiepen en verrijken. Dat doen we met elkaar, maar ook in woord en daad voor de mensen om ons heen.

Lees hier het beleidsplan 2020-2023.