Parochiecentrum Effata

Secretariaat: geopend van dinsdag t/m donderdag van 10.00u tot 12.30u

Adres:
Prof. Molkenboerstraat 7
6524 RN Nijmegen

Telefoon: 024 - 365 60 69
Mobiel: 06 - 487 487 27 (alleen uitvaartmeldingen!)

Als u ons werk financieel wilt steunen wordt uw bijdrage op ons bankrekeningnummer

NL 29 ABNA 0436 6614 46 t.n.v. Effata zeer op prijs gesteld.

Wilt u dat we contact met u opnemen? Stuur een e-mail via het formulier hieronder of naar post@effataparochie.nl

De namen en nummers van pastores en bestuurders vindt u in de rubriek 'wie is wie' van deze website.

Voor vragen over het parochieblad kunt u contact opnemen met de redactie: redactie@effataparochie.nl 

AANMELDING:

Wanneer u zich wilt aanmelden voor de parochie of een van de locaties verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen bij:

https://stefanus.nl/aanmeldenparochie .

 

 

 

Contactformulier