Skip to main content

Gebruik beeldmateriaal

Het gebruik van beeldmateriaal door parochies is een belangrijk aspect van moderne communicatie en betrokkenheid. Het kan dienen om de geloofsgemeenschap te informeren, te inspireren en te verbinden. Echter, het is van cruciaal belang om hierbij enkele ethische en juridische overwegingen in acht te nemen.

Wij wijzen graag iedereen die foto's neemt, upload of deelt binnen onze kerken op de praktische AVG handleiding foto's voor R.K. parochies