Skip to main content

Bischop De Korte twee hoge pauselijke onderscheidingen uitgereikt in Nijmegen

Op zondag 25 februari 2024 werd in de Maria Geboortekerk onder leiding van bischop De Korte een bijzondere en feestelijke Heilige Mis gevierd. Een mis die niet alleen een viering van geloof was, maar ook een viering van toewijding en erkenning met de uitreiking van twee pauselijke onderscheidingen. De kerk zat helemaal vol, een krachtig symbool van de levendige geloofsgemeenschap in Nijmegen. 

In de lezingen van die zondag werden we herinnerd aan de essentie van het geloof en onze roeping als christenen. Een van de passages die werden voorgelezen was uit het Evangelie volgens Matteüs (5:13-16), waarin Jezus zijn volgelingen aanspoort om het licht van het geloof te laten schijnen voor anderen, zodat zij de goedheid van God kunnen ervaren door hun daden en woorden.

De preek van Mgr. De Korte benadrukte het belang van missionair zijn in ons geloof. Hij riep op tot een leven dat getuigt van de vreugde en hoop die voortkomt uit het geloof in Christus. Als christenen moeten we niet alleen ons geloof belijden binnen de muren van de kerk, maar ook daarbuiten, in de wereld om ons heen. We moeten leven op een manier die anderen nieuwsgierig maakt naar de boodschap van het evangelie.

Hoe toepasselijk dan ook, dat juist op deze zondag twee parochianen pauselijk mochten worden onderscheiden voor hun bijzondere verdiensten voor de parochie, het bisdom, de katholieke kerk en de maatschappij. Maria Martens kreeg uit handen van de bischop de versierselen opgespeld van Dame in de Orde van St. Gregorius de Grote en Wim Stolwijk die van Ridder in de Orde van St. Gregorius de Grote. Beiden ontvingen deze onderscheiding voor hun tomeloze inzet voor de kerk en parochie.

Maria Martens is, buiten haar politieke functies, actief geweest in de missieraad, het bestuur van het Vincent de Paul Centre Nederland en de Vrienden van de Friezenkerk. Wim Stolwijk is niet alleen oud-bestuurder van de parochie Heilige Stefanus, maar ook jarenlang actief geweest in de REA (Raad voor Economische Aangelegenheden) bij het bisdom.

Graag dragen wij onze grote dank en waardering uit naar Mgr. De Korte voor zijn komst en voor Wim Stolwijk, Maria Martens en allen die zich als vrijwilligers inzetten voor hun bijdragen aan onze kerk en samenleving.

 

Het parochiebestuur van de Heilige Stefanus te Nijmegen

Onderscheiding Wim van Stolwijk De Korte

Kinderen en koningen in de Antonius Abtkerk

In de kribjesroute in de wijk Hees waren een 130 kerstgroepen bij mensen thuis te bewonderen dit jaar. Dat betekende een dikke tien kilometer wandelen om al die kribjes te zien.

 34A3881

Er kwamen ruim vierhonderd mensen in onze H. Antonius Abt kerk om binnen de kerststal te bewonderen, als rustplaats op hun route.

 34A3886

IMG 9670

Zaterdagmiddag 6 januari was de afsluiting van het evenement in onze kerk. De prijswinnaars werden bekend gemaakt en voor ieder was er wat te eten en te drinken.

 34A3917

Een Driekoningen-verhaal ontbrak evenmin. Het was een geslaagde bijeenkomst

IMG 9659

  34A3890

 34A3910

Locatieteam AA