Skip to main content

Over ons

Als je op zoek bent naar een geloofsgemeenschap die bij je past, nodigen we je graag uit om met ons kennis te maken. De Effatagemeenschap, gehuisvest in de Dominicuskerk, is een Rooms-Katholieke kerk. We maken deel uit van de Stefanusparochie in Nijmegen.

Wat betekent geloof voor ons?

Als christelijke kerkgemeenschap praten we met elkaar over God, ons geloof en leven, de verhalen in de Bijbel, en belangrijke thema’s in de samenleving. We kijken er niet gek van op als mensen twijfelen of niet zeker weten of ze willen geloven. We zijn allemaal op zoek. Daarom hoef je niet eerst christen te zijn om bij ons welkom te zijn. Je bent welkom zoals je bent.

De reden daarvoor is dat we proberen om Jezus na te volgen. Christenen geloven dat Jezus liet zien wie God is: de Bron van al het leven. Jezus liet daarom in zijn leven en verhalen zien hoe in moeilijke situaties telkens nieuw leven mogelijk was. Ook wij zoeken naar manieren om mensen nieuw en voluit leven te geven. Bijvoorbeeld door praktische hulp, vieringen waar mensen troost vinden, en gesprekken vol persoonlijke aandacht.

Ons motto is: ‘in Liefde geloven’. God is de Bron van al het leven, omdat God de liefde zelf is. Liefde wil anderen in haar vreugde laten delen. Liefde wil het goede voor anderen en liefde wil jou laten opleven. Wij mensen vinden het niet altijd makkelijk om liefdevol te zijn. Door verhalen, aandacht en gesprekken sporen we elkaar, als leden van Effata, aan om de liefde in alle gevallen te zoeken. En we zijn er ook voor elkaar als dat even niet lukt.

Onze gemeenschap

Elke kerkgemeenschap heeft zijn eigen accenten. Dit laat zien hoe divers de schepping van God is en dus ook de Kerk van God. Door er meer over te lezen, kun je kijken of deze gemeenschap bij jou past. Natuurlijk ben je ook van harte welkom dit uit te proberen door naar activiteiten en vieringen te komen.

Gastvrij

We vinden het fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Iedereen is uniek en waardevol, en jouw unieke gaven en persoonlijkheid kunnen de gemeenschap verrijken en natuurlijk ook veranderen. Na elke viering is er daarom een moment om samen koffie en thee te drinken. We streven ernaar ieder nieuw gezicht welkom te heten. Mocht dat toch niet meteen gebeuren, dan kun je iedereen aanspreken en verder kennismaken. Op deze momenten zijn we er voor elkaar, of je nu al lange tijd komt of voor er voor het eerst bent.

Ook nodigen we je uit om deel te nemen aan de activiteiten. We proberen de kosten daarvoor zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen mee kan doen. Vaak gaat het met een vrijwillige bijdrage, net als in de vieringen. Zo houden we alles toegankelijk.

In onze vieringen kun je de kat uit de boom kijken, maar ook net als iedereen mee bidden en zingen. Dat is helemaal aan jou. Dat geldt als je niet christelijk bent, maar natuurlijk ook als je lid bent van een andere kerkgenootschap en toevallig in de buurt bent. Welkom!

Dominicaans

De kerk is vernoemd naar de heilige Dominicus, die in de 13e eeuw een kloosterorde heeft gesticht. Deze orde wordt de dominicaanse orde genoemd of orde van predikers. Vanaf het begin zijn leden van de orde actief geweest in de Dominicuskerk en dat beïnvloedt de cultuur van de kerk. De orde, en dus ook onze gemeenschap, biedt veel ruimte aan studie, creativiteit, maatschappelijke actie en het uitdragen van de boodschap van Gods liefde. Het wat studieuze karakter van de Dominicuskerk wordt natuurlijk ook beïnvloed door de nabijheid van de Radboud Universiteit, waar veel leden bij betrokken zijn of waren. 

De dominicaanse spiritualiteit is een belangrijke inspiratiebron, maar zeker niet de enige. Er wordt bijvoorbeeld ook geput uit de tradities van andere kloosterordes en stromingen uit het christendom. 

We zijn benieuwd naar de spirituele accenten die jij vanuit jouw achtergrond mee neemt. 

Gelijkwaardig en inclusief

Doeners, dromers en denkers, ze vinden allemaal een plek in onze gemeenschap. Van de voorgangersteams tot de werkgroepen, van de pastorale inzet tot het onderhoud van het gebouw, alles doen we samen en zoveel mogelijk inclusief. Als jij de talenten en vaardigheden hebt, vinden wij dat jij die mag inzetten. Wij zijn geen fan van volledig top-down werken, maar proberen zoveel mogelijk te overleggen en ieders stem te laten klinken. Het is immers God die jou in het leven heeft geroepen om anderen leven te schenken. Dat moet zoveel mogelijk gebeuren en daar willen wij samen aan werken.

We zijn ook daarom al vanaf het begin van de strijd om gelijkwaardigheid betrokken bij de feministische bewegingen in ons land. De volledige acceptatie van LHBT+ leden is voor ons eveneens een vanzelfsprekendheid. 

Deze inclusiviteit proberen we zoveel mogelijk uit te drukken in onze ‘agapé-vieringen’ (agapé betekent liefde). Iedereen die daarvoor de gaven heeft, kan daarin een rol vervullen. Zo wordt niet alleen achter de schermen, maar ook ‘voor’ de schermen zichtbaar wie wij willen zijn. 

De agapé-vieringen worden regelmatig afgewisseld met eucharistievieringen met een priester uit de parochie. Zo, en op andere manieren, drukken we eveneens onze verbondenheid met de plaatselijke en wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk uit. ‘Katholiek’ betekent immers universeel: niemand uitsluiten, maar samen zoeken en elkaar in liefde vasthouden, zoals God ons koestert en liefheeft. 

In verbondenheid met andere (geloofs)gemeenschappen in Nijmegen zetten we ons om diezelfde reden ook heel concreet in voor de samenleving, bijvoorbeeld door hulp aan de voedselbank, het uitdelen van kerstpakketten en een betaalbaar en laagdrempelig cursusaanbod. Zo werken we stapje voor stapje aan een betere wereld voor iedereen.

Kennismaken

Word je hart warm van het lezen over onze gemeenschap? Zou je graag mee willen doen aan onze missie om Gods liefde te verspreiden in de wereld, naar het voorbeeld van Jezus? Of wil je eerst gewoon eens rustig kennismaken door langs te komen en te proeven van de sfeer, kijk dan eens op de pagina vieringen of activiteiten om te ontdekken waar je een keer wilt langskomen. Je kunt natuurlijk ook ten allen tijde een vrijblijvend gesprek aanvragen met iemand van het pastoraal team. Je vindt hun namen en contactgegevens op de pagina ‘wie is wie’.